Home page
Haber Menüsü


FP davası 26 ay sürdü
İlk iddianameyi eski Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş hazırladı. FP’nin kapatılmasını, tüm FP’lilerin milletvekilliklerinin düşürülmesini istedi. Davayı halefi Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu tamamladı.
Ankara
AA
22 Haziran— Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın 7 Mayıs 1999’da “laiklik karşıtı eylemlerin odağı” ve “kapatılan Refah Partisi’nin devamı” iddialarıyla Fazilet Partisi hakkında Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava 26 sonra karara bağlandı.

   
 
       
    MSNBC News FAZİLET PARTİSİ KAPATILDI
MSNBC News FP'yi kapatma kararının tam metni
MSNBC News Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
MSNBC News İki ayrı parti için geri sayım
MSNBC News Sezer: Yargının takdiridir
MSNBC News Ecevit: Kapatılmasına üzüldüm
MSNBC News Ilıcak: Demokrasi açısından üzüldüm
MSNBC News AB: Gerekçeli kararı bekliyoruz
MSNBC News FP'li Malkoç: Karara uyacağız
MSNBC News MHP'li Çetin: Ülke için iyi olmamıştır
MSNBC News DYP'li Gönül: Tasvip etmiyoruz
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Vural Savaş başta eski FP İstanbul milletvekili Merve Kavakçı’nın milletvekili seçilme süreci, TBMM’de türbanla ant içme girişimi olmak üzere FP’li bazı milletvekillerinin, il ve belediye başkanlarının türban eylemlerine destek vermesinin Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğunu iddia etmişti.
       Savaş, FP’nin bir çok yöneticisinin kapatılan RP’lilerden oluştuğunu da belirterek, FP’nin, “Hülle Partisi” olarak adlandırılacak şekilde kapatılacağını anlayan RP yöneticileri tarafından kurdurulduğunu savunmuştu. Savaş, FP’nin kapatılan RP’nin devamı olduğunu “sokaktaki çocukların dahi” bildiğini de ifade etmişti.
       
VURAL SAVAŞ: HABİS BİR UR
       Savaş FP hakkında şu iddialarda bulunmuştu: “FP, yalnız RP’nin değil, aslında ülkemizde dini siyasete alet ettiği için kapatılan tüm siyasi partilerin devamı niteliğindedir. Metastas yapan habis bir ur gibi demokrasimizin sağlıklı işlemesini engelleyen Anayasal düzenimiz için daimi ‘açık ve yakın tehlike’ oluşturmuş bu çeşit partilerin kapatılması Türkiye Cumhuriyeti‘ni sonsuza kadar yaşatabilmenin vazgeçilmez koşuludur.”
       
KAPATMA TALEBİNİN DAYANDIĞI MADDELER
       Savaş iddianamesinde FP’nin şu Anayasa ve yasa maddeleri gereği kapatılmasını istemişti:
* Anayasa’nın, “Cumhuriyetin niteliklerini” düzenleyen 2. maddesi,
* Anayasa’nın “Kimsenin devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarını dayandıramayacağı” kuralının bulunduğu 24. maddesinin son fıkrası,
* Anayasa’nın “Siyasi partilerin tüzük ve eylemleri ile ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı davranamayacağını” öngören 68. maddenin dördüncü fıkrası,
* Anayasa’nın “Bu ilkelere aykırı davranan partilerin temelli kapatılması ile temelli kapatılan bir partinin başka ad altında kurulamayacağını” düzenleyen 69. maddesi,
* Siyasi Partiler Yasası’nın, “demokratik devlet düzenin korunması ile ilgili yasakları” içeren 78. maddesi, “laiklik ilkesinin korunması ve halifeliğin istenemeyeceği” ilkesini düzenleyen 87. maddesi.
       
‘MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLSÜN’
       Savaş, ayrıca İstanbul Milletvekili Aydın Menderes dışındaki tüm üst düzey yöneticiler ile milletvekillerinin Anayasa’nın 69. maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, “kapatma kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süre ile bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacağına” karar verilmesini ve bunlardan milletvekili olanların milletvekilliklerinin Anayasa’nın 84. maddesinin son fıkrasına göre sona erdirilmesini istemişti.
       Anayasa Mahkemesi iddianameyi inceledikten sonra, Savaş’tan “laikliğe aykırı davranışta bulunarak suç işleyen” FP’lilerin, “nerede, ne zaman, ne tür eylem ve söylemlerde bulunduğunu” sormuştu.
       
SAVAŞ’IN SUNDUĞU DELİLLER
       Savaş, bunun üzerine bazı FP’li milletvekillerinin çeşitli yerlerde yaptıkları konuşmalara ilişkin kaset, gazete ve TBMM tutanaklarını Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti.
       Savaş, bu delillerle birlikte FP‘nin kapatılan RP’nin devamı olduğunun önemli delillere arasında saydığı bir telefon konuşmasının kasetini de Yüksek Mahkeme’ye göndermişti. Savaş, o zamanki TBMM Başkanvekili FP’li Yasin Hatipoğlu ile kapatılan RP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan arasında araç telefonundan yapılan konuşmayı içeren kasetin, “yapılacak olan seçimlerin ertelenmesi ve hükümetin düşürülmesi için FP‘li milletvekillerinin FP yöneticileri yerine Erbakan’dan emir ve talimat aldığını belgelediğini” ileri sürmüştü.
       
‘VATANDAŞIN GETİRDİĞİ’ KASET
       Kasetin kendisine “bir vatandaş” tarafından getirildiğini belirten Savaş, soruşturma ve kovuşturma organları tarafından elde edilmediği için delil olarak sunulmasında ve hükmü esas alınmasında mahzur bulunmadığını savunmuştu.
       Savaş, esas hakkındaki görüşünü bildirirken, Siyasi Partiler Yasası’nın 103. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini istedi. Odak olmanın kriterlerini düzenleyen bu fıkra Anayasa Mahkemesi’nce 5’e karşı 6 üyenin oyuyla iptal edildi ve iptal gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. RP davasında da Anayasa
       Mahkemesi, 103. maddenin aynı yöndeki 2. fıkrasını iptal etmiş, yerine
       iptal edilen yeni düzenleme getirilmişti.
       Savaş, FP’nin 1. Olağan Kongresi’nde kapatılan RP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan’a yönelik sözleri içeren kaseti emekliye ayrılmadan önce Anayasa Mahkemesi‘ne göndermişti.
       
KANADOĞLU GÖREV BAŞINDA
       Anayasa Mahkemesi bu kasetlere ilişkin olarak Savaş’tan sonra göreve başlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’ndan görüşünü sormuştu. Kanadoğlu, sözkonusu kasetin ek delil olarak kabul edilmesini istemişti. Yüksek Mahkeme, Kanadoğlu‘nun bu istemini FP 1. Olağan Kongresi’ne ilişkin kasetin, “iddianame tarihinden sonraki bir olaya ilişkin olduğu” gerekçesiyle reddetmişti.
       Bunun üzerine Başsavcı Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne ek iddianame göndererek, FP’nin 1. Olağan Kongresi‘ne ilişkin kasetleri delil olarak göstermiş ve FP’nin kapatılan RP’nin devamı olduğu gerekçesiyle kapatılmasını istemişti. Kanadoğlu, FP’nin kurucularına 5 yıl süreyle siyasi yasak getirilmesini, bu kuruculardan milletvekili
       olan İsmail Alptekin ve Mehmet Özyol’un milletvekilliklerinin sona erdirilmesini talep etmişti.
       
EK İDDİANAME
       Yüksek Mahkeme, 7 Şubat 2001’de yaptığı toplantıda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun “ek iddianamesini” ana davayla birleştirme kararı vermişti.
       Anayasa Mahkemesi, FP Genel Başkanı Recai Kutan’ın Siyasi Partiler Yasası’nın kapatmadan önce ihtar verilmeyi düzenleyen 104. maddesinin uygulanması gerektiği yönündeki istemine ise olumsuz yanıt vermişti.
       Ek iddianamenin ana davayla birleştirilmesiyle dava ilk açıldığında olduğu gibi yeniden başa döndü ve FP ek iddianameye karşı ön savunmasını ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı esas hakkındaki görüşünü bildirmişti.
       FP’nin son yazılı savunmasının ardından Kanadoğlu sözlü açıklamalarda, FP Milletvekili Mustafa Kamalak da sözlü savunma yapmıştı.
       FP, bütün aşamalardaki savunmalarında kapatılan RP’den önce kurulan bir parti olduklarını, laiklik karşıtı eylemlerde bulunmadıklarını, insan hakları, inanç ve düşünce özgürlüğünü savunduklarını iddia etmişlerdi.
       
       
       
    TOP5 Ergenekon’da 16 kişi daha gözaltında  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları