Home page
Haber Menüsü


“Kademeli emeklilik gelecek hafta”
Kademeli emeklilikle ilgili yeni düzenlemeyi, önümüzdeki hafta sonu tamamlayacaklarını ümit ettiğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, Kıdem Tazminatı Fonu’nun kurulmasına hem işçi, hem de işveren tarafının olumlu bakmadığını kaydetti.
Ankara
AA
5 Ocak— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kademeli emeklilikle ilgili yeni düzenlemeye ilişkin çalışmaların gelecek hafta sonu tamamlanacağını ümit ettiğini belirterek, “Tamamlarsak, önümüzdeki hafta içerisinde Bakanlar Kurulu’na sevk edeceğiz” dedi. Yaşar Okuyan, bakanlığının Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde 2001 yılı çalışmaları ve 2002 faaliyetleri hakkında, makamında basın toplantısı düzenledi.

   
 
       
   
MSNBC News Okuyan: İş güvencesi Mart sonu çıkacak
MSNBC News Okuyan: 100 bin kişi diye birşey yok
MSNBC News Okuyan: Emeklilikte kademeli geçiş hazırlanıyor
MSNBC News Okuyan: Sosyal güvenliğe 65 milyar dolar ödendi
MSNBC News Kademeli emeklilik Şubat'ta çıkacak
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Okuyan, 2001 yılında uyum çalışmalarında öncelikle müktesebat uyumuna ağırlık verildiğini belirterek, bu çerçevede 3 Şubat 2001 tarihinde, en kötü şekillerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin 182 sayılı ILO Sözleşmesi’nin kabul edilerek yürürlüğe girdiğini bildirdi. Okuyan, 21 Nisan 2001 tarihinde, yıllardır kurulamayan Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kuruluş yasasının çıkarıldığını, sosyal güvenlikle ilgili olarak 4632 sayılı yasanın kabulü ile bireysel emeklilik sigortasının kurulmasına olanak sağlandığını kaydetti.
       Bakan Okuyan, 1993 yılından beri çözüm bekleyen Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’nın, 25 Haziran 2001 tarihinde TBMM’de kabul edildiğini anımsatarak, 616, 617, 618 ve 619 sayılı kanun hükmündeki kararnamelerle SSK, Bağ-Kur ile İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun yeniden yapılandırıldığını, İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı’nın genel müdürlük haline dönüştürüldüğünü söyledi.
       
2002 YILINDA HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR
       
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, 2002 yılında en önemli hedeflerinden birinin, Katılım Ortaklığı Belgesi’nin ana hatlarını belirlediği ve AB müktesebatı ile AB Temel Haklar Şartı’nın öngördüğü, sadece çalışanların değil, işyeri sendika temsilcilerinin de iş güvencesine kavuşturulmasına imkan sağlayacak İş Güvencesi Yasası’nın çıkarılması olduğunu belirtti.
       Okuyan, Başbakanlık’ta bulunan İş Güvencesi Yasa Tasarısı’nın gelecek hafta TBMM’ye sevk edileceğini ve komisyonlarda görüşülmeye başlanacağını ifade etti. Okuyan, bu yıl içinde sosyal güvenlik uyum yasaları, yabancıların çalışma izinlerine ilişkin yasa, ulusal meslek standartlarına ilişkin yasa, Hava İş Yasası ile tarım ve orman işçilerini 1475 sayılı yasa kapsamına alacak yasanın da bu yıl içerisinde çıkarılacağını söyledi.
       Yaşar Okuyan, sendikal özgürlük ve toplu pazarlık hakkının AB müktesebatına uyumunu sağlamak üzere 2821, 2822 ve 1475 sayılı iş yasalarında AB normlarında yapılacak değişiklikleri değerlendirmek üzere 12 Ocak Cumartesi günü, işçi ve işveren konfederasyonlarının başkanları ile 9 kişiden oluşan çalışma grubuyla biraraya geleceğini kaydetti.
       Okuyan, şöyle devam etti:
       “Bakanlık olarak hedefimiz, 1 ay içinde 1475 sayılı yasayla değişiklikleri Şubat ayı içinde, Mart ayı içinde ise 2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt yasaları ile ilgili değişiklikleri sonuçlandırmaktır. İki ay içinde 1475, 2821 ve 2822 sayılı yasaları, AB kriterlerine uygun hale gelir şekilde hazırlamış olacağız. Ondan sonra da Başbakanlık’a göndereceğiz. Bu, benim kişisel görüşüm.”
       
“ÖNEMLİ MESAFE KAZANMIŞ OLACAĞIZ”
       
Okuyan, bakanlığının AB müktesebatına ilişkin uyum yasaları hakkında bilgi verirken de şunları söyledi:
       “2002 yılı sonu itibariyle çalışma hayatıyla ilgili olan, sosyal güvenlikle ilgili olan AB müktesebatına uyumda, çok önemli mesafe kazanmış olacağız. AB ile ilişkilerde çalışma hayatı, sosyal güvenlik çok önemli konulardır. Siyasi kriterlerden hemen sonra ağırlıklı olarak toplum hayatının bütününü ilgilendirdiği için bu konularda çok ciddi manada bir sorumluluk, aynı zamanda bakanlığımızın çalışmaları arasında paylaşılmaktadır.
       Biz de bunun bilincinde olarak, bu yılı AB ile olan süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütün müktesebatını büyük ölçüde tamamlama yılı olarak kendimize hedef aldık. Bütün Türkiye’yi ilgilendiren bu müktesebat çalışmalarında, 4 bin civarında konu var. Bunlardan 225’i doğrudan doğruya bakanlığımız ile ilgili, 339’u da dolaylı olarak bakanlığımızla ilgilidir.”
       
KADEMELİ EMEKLİLİK
       
Bakan Okuyan, bir soru üzerine, Kıdem Tazminatı Fonu’nun kurulmasına hem işçi, hem de işveren tarafının olumlu bakmadığını, bundan ötürü bu konuyu gündemden kaldırdıklarını kaydetti. Okuyan, kademeli emeklilikle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
       “Kademeli emeklilikle ilgili yeni düzenlemede dikkate alacağımız kriter, Anayasa Mahkemesi’nin bozmadaki hukuki gerekçesidir. Bu hukuki gerekçe de eşitlik ilkesine aykırılıktır. Yapmak zorunda olduğumuz hadise, bu kademeli geçişi, eşitlik ilkesine uygun bir şekilde tanzim ediyoruz. Kademeli emeklilikle ilgili yeni düzenlemeyi, önümüzdeki hafta sonu tamamlayacağımızı ümit ediyorum. Tamamlarsak, önümüzdeki hafta içerisinde Bakanlar Kurulu’na sevk edeceğiz.”
       Okuyan, gelecek hafta istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesine ilişkin kısa vadede alınması gereken önlemleri Başbakanlık’a sevk edeceklerini belirterek, bu konuda orta ve uzun vadede alınması gereken önlemlere ilişkin oluşturulan çalışma grubunun da 15 Ocak’ta yeniden toplanacağını sözlerine ekledi.
       
    TOP5 Bankaların kara tahtaları siliniyor  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları