Home page
Haber Menüsü


Erkeklerde sertleşme problemi
Depresyon, diyabet, tansiyon yüksekliği, kalp hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, penisteki şekil bozukluklarının sertleşme sorununa yol açabileceğini belirten Prof. Ateş Kadıoğlu, sigaranın da önemli bir faktör olduğunu söyledi.
NTV
30 Ağustos— 40 yaşını geçen erkeklerin yüzde 70’ine yakınınında görülen sertleşme sorununda yüksek tansiyon, diyabet, damar sertliği gibi faktörler etkili rol oynayabiliyor. NTV Sağlık Raporu’na konuk olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, erkeklerde görülen sertleşme problemine eşlik eden hastalıklar konusunda bilgi verdi.

   
 
       
    MSNBC News Erkeklerde sertleşme sorunu
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Erkeklerde sertleşme problemi ile ilgili ilk verilere, Mısır popülistlerinde rastlandığını anlatan Prof. Ateş Kadıoğlu, “Mısır popülistlerinde at binen zenginlerde sertleşme probleminin olduğu bildirilmiş. Muhtemelen bu zenginlerin az spor yapması, sürekli olarak atta gezmeleri ve aşırı beslenmeye bağlı olarak kolesterol veya lipit düzeylerinin yükselmesiyle açıklanabilir. Ayrıca at binmenin cinsel organı etkileyen sinir ve damarlara da etkisi var” dedi. Cinsellik konusunda sertleşme sorununun Aristo’yla ve Antikçağ’da devam ettiğini söyleyen Kadıoğlu şunları söyledi: “Rönesans da sertleşme sorununa değiniyor. Günümüzde sertleşme sorunu aslında halk arasında iktidarsızlık olarak bilinir. İktidar gücün yetmesi, yapabilme anlamına geliyor ki, bu çok doğru bir tanım değil. Biz daha iktidarsızlığı sertleşme sorunu olarak değiştirdik. Ve sertleşme sorununa oldukça sık rastlanıyor.”
       
SERTLEŞME SORUNU NEDİR?
       Prof. Kadıoğlu sertleşme sorununu şöyle açıkladı: “Cinsel ilişki için gerekli ereksiyonu başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumu. Yani, ilk önce cinsel ilişki için ereksiyon, sertleşme başlatılacak, daha sonra sertleşme sağlanacak ve bu devam ettirilecek. İşte bu üç unsuru yerine getiremeyen bir durumda sertleşme sorunundan bahsedilebilir.”
       
NEDEN OLAN FAKTÖRLER
       “Sertleşme sorununa yolaçan faktörler psikojenik ve organik olmak üzere ikiye ayrılıyor” diyen Prof. Kadıoğlu, bunları şöyle açıkladı: “Psikojenik faktörler arasında depresyon, anksiyete gibi faktörler var. Organik faktörler arasında ise en sık rastlanılan şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kalp hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, peniste şekil bozuklukları gibi sıralanabilir. Sigara, sertleşme sorununa yolaçan en önemli faktörlerden bir tanesi.”
       Ateş Kadıoğlu, damar sağlığını olumsuz etkileyen hastalıklar ve diyabetin sertleşme problemiyle ilgisi konusunda şunları söyledi: “Kalbin damarı ile penisin damarı aynı çapta, 3 mm. Kalbi etkileyen hastalıklarda penis etkileniyor. Bu hastalıklar arasında sigara içme, kolesterol yüksekliği, lipit yüksekliği gibi hastalıklar veya faktörler olabilir. Diyabet te birçok sistemi etkileyen hastalık. Diyabette, damar etkileniyor, sinir etkileniyor, düz kas etkileniyor. Ve düz kası örten kısım etkileniyor. Bu birçok faktöre bağlı olarak diyabetin yolaçtığı sertleşme sorunu, diğer sertleşme sorunlarından daha ağır seyrediyoruz. Türk Andoloji Derneği olarak bizim 2000 erkekte yaptığımız 17 ilde bir araştırma var. Bu araştırmada genel olarak sertleşme sorununu yüzde 69 oranında tespit ettik. Sertleşme sorunu bir çok araştırmada üçe ayrılıyordu. Hafif, orta ve ağır olarak. Orta ve ağır grup, yüzde 35’i kapsıyordu ki, bu 3 milyon erkeğe tekabül ediyor. Yani, Türkiye’de 3 milyon erkekte, sertleşme sorunu olduğu bu araştırmayla ortaya kondu. Dediğim gibi, 17 ilde, 2000 erkekte ve tüm Türkiye’yi kapsayan bir çalışma. Diyabet ise, bir çok faktör etkisiyle, yani hem damarları, hem siniri, düz kası ve endoteli, yani düz kası döşeyen zarı etkilemesiyle cinsel fonksiyon bozukluğuna, sertleşme sorununa yolaçıyor. Diyabetlik hastalarda yüzde 30 ile 75 arasında değişen bir aralık var. Ama bu ortalama yüzde 50 oranında sayılabilir. Yani, diyabetik erkeklerin yarısında bir dönemde sertleşme sorunu ortaya çıkacak anlamında bu bulgular değerlendirilebilir.”
       
DİYABET HASTALARININ DURUMU
       Diyabetik grupta iki grup hasta olduğunu söyleyen Prof. Kadıoğlu, şu bilgileri verdi: “Birinci grupta diyabetik ve sertleşme sorunu var. Cinsel fonksiyon bozukluğu merkezine başvuruyor. İkinci grup ta cinsel fonksiyon bozukluğu merkezine başvuruyor, fakat diyabeti olduğunun farkında değil. Bu oran yüzde 15 civarında. Yani, diyabetik hastaların yüzde 15’i önce cinsel fonksiyon bozukluğu merkezlerine başvuruyorlar.”
       Diyabetin tüm sistemi etkilediği gibi penisi de etkileyebildiğini belirten Prof. Ateş Kadıoğlu, bunun yavaş yavaş ortaya çıkacağını söyledi. Prof. Kadıoğlu, şunları söyledi: “İlk önce gece sertleşmeleri dediğimiz ki onu erkekler sabah erken saatlerde farkederler. Bu sertleşmede, sertleşmenin sıklığında veya şiddetinde azalmayla gözlenir. O yüzden son derece dikkatli olmak gerekir. Ve ilk sabah sertliklerinin azalmaya başladığı dönemde bir doktora başvurmasında yarar var. Ayrıca, yine, bizim İstanbul Tıp Fakültesi olarak yaptığımız bir çalışmada şeker hastalarında klinik öncesi sertleşme sorunu tespit ettik. Yani, bu hastalarda henüz sertleşme sorunu ortaya çıkmamıştı. Fakat yapılan araştırmalarda, hassas ölçümlerle bu hastaların penislerinin yeteri kadar çalışmadığını ortaya koydu. O yüzden bu hastaların diyabetin birçok organı tutan bir hastalık olduğunu gözönüne alarak, aynı böbreklerinin, gözlerinin değerlendirilmesi gibi belli aşamalarda ürolog tarafından da mayene edilmelerinde yarar var. Sorun çıkmadan önce önlem alınması ve sorunun ortaya çıkma arazlarının hastayla ciddi bir şekilde paylaşılması söz konusu.”
       
YÜKSEK TANSİYON HASTALARI VE SERTLEŞME PROBLEMİ
       Yüksek tansiyonun da penisin damarlarını etkileyerek, cinsel fonksiyon bozukluğuna, sertleşme sorununa yolaçtığına dikkat çeken Prof. Kadıoğlu, hipertansiyonu tedavi için kullanılan ilaçların da sertleşme problemine neden olduğunu söyledi. Prof. Kadıoğlu, bu durumu şöyle açıkladı: “Penis belirli bir basınçla çalışmaya alışıyor. Bu basınç yüksek tansiyondaki basınç. 180’e 100 mm civalık bir basınç. Onu düşürdüğünüz zaman, tansiyon ilacı kullanıldığı zaman penisteki etkili olan basınç düşüyor ve tansiyon düşürülüyor, fakat cinsel fonksiyon bozukluğu ortaya çıkıyor. O yüzden bu süreci de dikkatli bir şekilde geçirmek lazım. İlk önce yüksek tansiyonun düşürülmesi gerekiyor. Yüksek tansiyon düşürüldükten sonra peniste oluşan sertleşme sorunu iki sebeple olabilir. Birincisi etkili olan basıncın düşmesi. İkincisi tansiyonun yolaçtığı faktörler. Etkili olan basıncın düşmesi için yapacak pek bir şey yok. Onun için değişik tedavi uygulamaları yapılabilir. Ama tansiyon yüksekliğinde iki faktörlü bir sertleşme sorununun olacağını gözönünde tutmak gerekiyor.”
       
SİGARA CİNSELLİĞİ NASIL ETKİLİYOR?
       Ateş Kadıoğlu, sigaranın cinsellik üzerindeki etkisi konusunda şu bilgileri verdi: “Sigarada bizim kullandığımız paket yılı ölçümü var. Bir insan, günde bir paket sigara içiyorsa, bir yılda bir paketli dolaşıyor. İki paket sigara içiyorsa, yılda iki paketli dolaşıyor. Bu paket yılının damara etkileme oranları var. İşte, beş paket yılı, on paket yılı, onbeş paket yılının değişik etkileri var. Paket yılı arttıkça, yani sigara kullanım sayısı ve süresi arttıkça damarlar olumsuz olarak etkilenebiliyor. Aynı zamanda sigarayla ilgili yapılan çalışmalarda sigaranın direkt olarak olumsuz etkisi de ortaya konmuş. Yani, köpekler üzerinde çalışmalar yapılmış. Köpekleri sigara içme ortamında uyutuyorlar. Ondan sonra penisteki bir takım basınçları ölçüyorlar. Bu sigaranın direk olarak penis içi düz kaslarını etkilediği de ortaya konmuş. Aynı şekilde sigaranın kronik etkilerini, damarı etkilerini çok iyi biliyoruz.”
       
KADINLARDA DURUM
       Erkekteki faktörlerin, kadında da tam olarak etkili olduğunu söyleyen Ateş Kadıoğlu, “kadında da şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, sigara içimi, kadın cinselliğini olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü, kadın cinsel organları erkek cinsel organına son derece benzer bir şekilde çalışıyor” dedi.
       
HEKİME NE ZAMAN BAŞVURMAK GEREK?
       “Penis kullanılmazsa, işleyen demir ışıldar meselesinden, penis de kullanılmazsa ışıldamıyor. O yüzden penisin sürekli olarak kullanılması lazım. Kullanımdan düştüğü zaman penise yardımcı olmak lazım” diyen Prof. Kadıoğlu, şunları söyledi: “Beş yıl cinsel fonksiyon bozukluğu olan ve bunu tedavi ettirmeyen hastada penis kullanılmadığı için sürekli olarak fonksiyonunu kaybediyor, daha kötüye gidiyor. Yani, 5 yıl içinde, bir diyabetik hasta düşünelim. Cinsel fonksiyon bozukluğu var, bize 5 yıl sonra başvurmuş. Burada cinsel fonksiyon bozukluğunun ağırlığı, 5 yıl öncesine göre çok daha fazla. Ve bizim tedavide kullandığımız yöntem de daha ağır yöntemlere doğru kayıyor.”
       Altı ay içinde sertleşme sorunu olan, yani sertliği başlatamama, sürdürememe, devam ettirememe veya sağlayamama sorunu olan doktora başvurmalsı gerektiğini hatırlatan Prof. Kadıoğlu, “Bir iki teklemede hemen doktora başvurmak gerekmez. Bu daha ziyade psikolojik bir sebebi gösterir. Altı aylık sürekli, sabit bir fonksiyon olması lazım” dedi.
       
ERKEN BOŞALMA PROBLEMİ
       Erken boşalmayla başvuran hasta sayısının da oldukça fazla olduğunu belirten Prof. Kadıoğlu, şu bilgileri verdi: “Güney Amerika’da yapılan bir çalışmada erken boşalma oranını yüzde 40-50 oranında tespit etmişler. Türkiye’de, erken boşalma konusunda bir çalışma yok. Ama Güney Amerika en azından Türkiye’ye benzer bir ülke olduğu için, bizde de bu oranlarda bir erken boşalma sorunu olduğundan bahsedebiliriz. Ayrıca, penis şekil bozuklukları, doğuştan veya daha sonradan oluşuyor. Penis şekil bozukluklarıyla başvuran hasta sayımız bayağı fazla. İstanbul Tıp Fakültesi olarak penis şekil bozuklukları konusunda yavaş yavaş bir referans merkezi oluyoruz. Bunun doğuştan oluşan tipleri veya daha sonra, 50 yaşında gözüken tipleri oluşuyor. 50 yaşında gözüken tipine peroni hastalığı diyoruz. Bu 250 yıl önce Fransız cerrah tarafından tanımlanmış. Peniste şekil bozukluğu, ereksiyon sırasında ağrı, ele gelen kitle ve cinsel fonkisyon bozukluğuyla başvuruyor hastalar. Peroni konusunda, İstanbul Tıp Fakültesi’nde 300’e yakın bir hasta sayımız oluştu. Ve bunlar çeşitli aşamalarda. Çeşitli şekilde tedavi ediliyorlar.”
       
PROBLEM ORGANİK Mİ, PSİKOLOJİK Mİ?
       Ateş Kadıoğlu, sertleşme probleminin organik mi psikolojik mi olduğuna karar vermek için yararlandıkları testler konusunda şunları söyledi: “Önce, hastanın öyküsünü öğrenmek lazım. Şikayet ne zaman başladı, birden mi başladı, sabit mi, partnerde değişir mi? Başka altta yatan hastalıklar var mı? Aslında, yüzde 50 oranında sertleşme sorununu psikojenik mi, organik mi olduğunu araştırıyoruz, bulabiliyoruz. Daha sonra bir takım testlere geçmek mümkün. Son zamanlarda sertleşme sorununun hem testinde hem tedavisinde kullanılan bir ilaç var. İlk olarak viagra adı altında piyasaya çıktı. Bu viagra test olarak kullanılabilir. Eğer viagra, hastalarda başarılı olursa, bunun belli ölçülerde belirli sistemlerin hastada normal olduğunu kabul edebiliriz. En azından viagrayla tedavi edilen grupta olduğunu kabul edebiliriz. Diğer testlerimiz, penisin damarlarının haritasının çıkarılması. Bu ultrasonografiyle penise gelen kan oranını ölçebiliyoruz, penisten giden kan miktarını ölçebiliyoruz. Uyku testleri.. Gece uykuda penisin aslında, efendisinin sözünü dinlemediğini ve sertleştiğini, biliyoruz. Yani, penis, efendisi uyurken uyumuyor. İşte bu fizyolojik süreçten yola çıkarak, penisin gece uykudaki sertleşme süresini ve sertleşme derecesini de tesbit etmek mümkün. Bu basit testlerle daha ayrıntılı bir şekilde teşhis sürecini uzatmak mümkün.”
       
YENİ İLAÇLARIN, TEDAVİDE ÖNEMİ
       Ateş Kadıoğlu, viagranın piyasaya çıkmasının cinsel fonksiyon bozukluğu konusunda bir devrim olduğunu söyleyerek başvuran hasta sayısının arttığını belirtti. Kadıoğlu, “Hastalar artık basit şeyden, ilk etaptan başlayarak, komplike tedavi yöntemlerine doğru gidileceğini öğrenmiş oldular. Bu konunun konuşulması, halkın aydınlatılması konusunda da son derece yararlı oldu” şeklinde konuştu.
       
       
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları