Home page
Haber Menüsü


Hazine arazilerinin satışına hız
İç kaynak için hazırlanan Hazine arazilerinin satışı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Değer tesbitini kurulacak komisyonlar yapacak. Ödemeler taksitle yapılabiliyor. Dışişleri’nin izniyle yabancılara da satış yapılacak.
Ankara
NTV
28 Haziran— İç kaynak paketi çerçevesinde hazırlanan ve Hazine’ye ait taşınmaz malların satışını düzenleyen yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda imzalandıktan sonra, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı, bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

   
 
       
    MSNBC News Gecekondu affına uzman tepkisi
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Hükümetin Meclis gündeminde öncelik verdiği iç kaynağa ilişkin yasa tasarısı ayrıntılı tasarı Hazine arazilerinin satılmasında mahalli komisyonların kurulmasını öngörüyor. Araziler komisyonların belirlediği bedeller üzerinden satılacak. Tasarıda, yabancı devletlere de doğrudan satış yapılabileceği belirtildi.
       Tasarıda gecekondular ve orman alanları konusunda, tartışmalara yol açabilecek önemli düzenlemeler yer alıyor. 10 maddeden oluşan tasarı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan, ancak orman vasfını yitirmiş arazilerin satışına imkan sağlıyor.
       Tasarının en çok tartışma yaratacak maddesi ise örtülü gecekondu affı olarak nitelenen, doğrudan satış başlıklı bölümü. Buna göre, belediye ve mücavir alan sınırları dışında köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü 5000 metrekareye kadar olan Hazine’ye ait taşınmaz mallar kullanıcılarına satılabilecek.
       Hazine’ye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısıyla, satış işlemlerinde görev alacak bir “Hazine Taşınmaz Malları Satış Koordinasyon Kurulu” oluşturulacak.
       Hükümet tasarının hemen görüşülmesini ve Cuma günü de Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilmesini hedefliyor.
       
DEĞER TESBİTİNİ KOMİSYON YAPACAK
       Bakanlar Kurulunda satış kapsamına alınan Hazine’ye ait taşınmaz malların değer tespit işlemlerini ise, “Değer Tespit Komisyonu” yapacak. Bu komisyonca değeri tespit edilen malların satış ihalesini yapmak üzere ise İhale Komisyonu görev alacak.
       Malların değer tespitleri yapıldıktan sonra 5 gün içerisinde Kurul’a bildirilecek. Taşınmaz mal daha sonra, Kurul’ca uygun görülen bedel üzerinden ihaleye çıkarılmak üzere ilgili valiliğe bildirilecek.
       Satış kapalı teklif usulü ile teklif alma suretiyle yapılacak. Yasada, “İhale Komisyonları rekabet ve açıklık ilkelerine uygun her türlü tedbiri alır” ifadesine yer verildi.
       Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin kadastrosu yapılmamış ise, öncelikle kadastrosu yapılacak. Hazine adına tescil edilecek ve Maliye Bakanlığının tasarrufuna geçecek.
       Bu yerler, rayiç bedeli üzerinden varsa kullanıcılara doğrudan satılabileceği gibi, metrekare birim değeri üzerinden ilgili belediyelere de devredilebilecek. Ancak, kullanıcıların satın alma talebi öncelikle sonuçlandırılacak.
       
YABANCIYA SATIŞ YAPILACAK
       Tasarıda, doğrudan satış başlığı altında ise, karşılığı olmak ve Dışişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşünü almak kaydıyla yabancı devletlere, halk lehtarlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, kanun hükümlerinde belirlenecek rayiç bedel üzerinden malların doğrudan satılabileceği belirtildi.
       Malların satış bedeli, belediye mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 50 milyar, dışındakiler için 10 milyar liranın üzerinde ise, taksitle ödenebilecek.
       Bedelin dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, 12 eşit taksitle ve faiziyle ödenecek. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan malların bedellerinden, belediyeler de yararlanacak. yasada bu oran yüzde 10 olarak belirlendi.
       Malların satış ve devir işlemleri ile işlemler sırasında düzenlenen belgelerin, vergi, resim ve harçtan müstesna olacağı, satılan malların 5 yıl süre ile Emlak Vergisi’ne tabii tutulamayacağı da tasarıda yer aldı.
       
    TOP5 Bankaların kara tahtaları siliniyor  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları