Home page
Haber Menüsü


Okul servis ihaleleri açıklandı
Resmi okullardaki öğrenci taşımacılığını düzenleyen “İstanbul İli Okulları Taşımacılığı Yönergesi”nde, okullardaki ihale komisyonlarının oluşturulması, ücretlerin belirlenmesi ve zammın ne oranda yapılacağına ilişkin de bazı düzenlemeler getirildi.
İstanbul
AA
15 Mayıs— Yönergede, “İhale komisyonunun belirlenmesi” başlıklı bölümde, İstanbul’daki her tür ve derecedeki resmi okulların öğrenci taşımacılığı hizmetinin, okulun bağlı olduğu ilçe kaymakamı tarafından “ihalesi yapılacak okul dışından görevlendirilecek müdür, müdür yardımcısı veya şube müdürü kadrosunda bir kamu görevlisi başkanlığında, ihalesi yapılacak okulun müdür başyardımcısı, okul aile birliği, okul koruma derneği ve varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulları başkanları ile kaymakamlık makamınca uygun görülen okulda öğrencisi bulunan 2 veliden” oluşturulacak bir komisyon tarafından yürütüleceği kaydedildi.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Komisyon üyelerinin ilçe milli eğitim müdürlüğünün teklifi ve kaymakamlık makamının onayından sonra göreve başlayacağı ifade edilen yönergede, başkan dahil en az 5 üye ile toplanacak komisyonun kararları oy çokluğu ile alacağı, oyların eşit çıkması halinde başkanın oyunun 2 olarak sayılacağı belirtildi.
       
MUHAMMEN BEDEL VE TAŞIMA ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ
        Yönergede, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce her yıl 1 Haziran-31 Aralık/1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde iki dönem halinde hazırlanan ücret tarifelerinden 1 Haziran-31 Aralık dönemine ait olan öğrenci taşıma tarifesinin, ihaleye esas “muhammen bedel” olarak kabul edileceği bildirildi. İhaleye katılanların bu tarife üzerinden eksiltme teklifinde bulunabilecekleri kaydedilen yönergede, şöyle denildi: “İhale sonucu kesinleşen taşıma ücretlerine, o ders yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Ocak ayı içinde Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen bir önceki yıla ait ‘Yıllık Tüketici Eşya Fiyatları’ artış oranının yüzde 50’si oranında zam yapılır. İhale sonucu belirlenen ücretler, katma değer vergisi dahil gidiş dönüş içindir. Taşımacılık hizmetini üstlenen gerçek ve tüzel kişiler, aldıkları ücret karşılığında fatura vermekle yükümlüdürler. İhale sonucu kesinleşen ücret tarifelerinin üstünde taşımacılık yapılamaz.”
        Yönergede, ücret tarifelerinin 0-3, 3-5, 5-10, 10-15, 15-20 ve 20 kilometreden fazla mesafeler için ayrı ayrı belirleneceği kaydedilerek, öğrencilerden tahsil edilecek taşıma ücretinin, Emniyet Müdürlüğü’nce verilen ‘Güzergah Kullanım İzin Belgesi’ esas alınarak, öğrencinin bindiği noktadan okula olan mesafe hesaplanarak tespit edileceği ifade edildi.
İHALE TAKVİMİ VE USULÜ
        Öğrenci taşımacılığı işlemlerinin yürütüleceği takvim de şu şekilde öngörüldü: 10-20 Mayıs: İhale komisyonunun teşekkülü 21-31 Mayıs: İhale ilanının yapılması 01-30 Haziran: Komisyonca ihalenin yapılarak sonuçlandırılması 20 Ağustos-10 Eylül: Taşımacılık işini üstlenen gerçek veya tüzel kişilerce öğrenci kaydının yapılması. Yönergede, okullarda taşımacılık işini yürüteceklerin “kapalı zarf usulü eksiltme ile açık eksiltme” şeklinde iki aşamalı olarak tespit edileceği belirtilerek, ihalenin, Resmi Gazete ve ulusal düzeyde yayınlanan günlük gazetelerden birinde ihale gününden en az 15 gün önce ilan edileceği, ayrıca okulda ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de herkesin görebileceği yere asılacağı kaydedildi. İhalede ilk olarak tekliflerin kapalı zarf usulü alınacağı, zarfların katılımcılar ve noter huzurunda açılarak eksiltme miktarının tespit edileceği ifade edilen yönergede, en düşük teklifi veren 3 kişinin arasında açık eksiltmeye geçileceği belirtildi. Yönergede, açık eksiltme sonucu en düşük teklif sahibine taşıma işinin verileceği kaydedilerek, sözleşmenin ihaleyi alan ve okul müdürü arasında noter huzurunda imzalanacağı bildirildi.
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları