Home page
Haber Menüsü


Meslek lisesi mezunlarına sınavsız yüksek okul
Mesleki ve teknik lise mezunlarına sınavsız yüksek eğitim imkanı sağlayacak yasa tasarısı Meclis’te
Ankara
AA
20 Nisan— Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, mesleki ve teknik liselerden mezun olanların aynı daldaki yüksek okullara sınavsız girmesini, meslek yüksek okulu mezunlarının da ilgili 4 yıllık fakültelere dikey geçiş yapabilmesini öngörüyor.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  YÖK, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu ve Eğitime Katkı Payı Alınması Kanunu’nda değişiklikler getiren tasarı, Türk milli eğitim sisteminde yıllardır tartışılan ve eğitim şuralarında karar altına alınan pek çok değişikliği hayata geçirmeyi öngörüyor.
       TÜBİTAK tarafından tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrencilerin, ödül kazandıkları alanlarda ÖSYM ve TÜBİTAK’ın belirleyecekleri bölümlere sınavsız girebilecekler.
       Mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri bölümün devamı niteliğindeki meslek yüksek okullarına sınavsız girebilecek. Meslek yüksek okulunu bitiren bu öğrencilerin yüzde 10’undan az olmamak üzere ayrılan kontenjanlara göre, lisans programlarına (4 yıllık fakülte) dikey geçiş yapılabilecek.
       
VAKIFLAR YÜKSEK OKUL KURABİLECEK
       Tasarı, vakıfların herhangi bir üniversite veya enstitüye bağlı olmaksızın ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla meslek yüksek okulu açmalarına da olanak sağlıyor.
       İllerde Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi kurulmasını da öngören tasarı, bu bölgelerde mesleki ve teknik liselerle meslek yüksek okullarının ilişkilendirilmesini de zorunlu hale getiriyor. Ayrıca mesleki ve teknik eğitimin uygulandığı her tür ve derecedeki okullar ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimi planlamak üzere bir Mesleki Eğitim Kurulu oluşturuluyor.
       Kurul Milli Eğitim, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Turizm bakanlıklarının yöneticileri,DPT yetkilileri, TESK temsilcisi, Türkiye
       Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı, TİSK, en çok işçiyi temsil eden işçi sendikaları konfederasyonu, Bankalar Birliği Başkanı, YÖK temsilcileri, Türkiye
       Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı’ndan oluşacak. İllerde de İl Mesleki Eğitim Kurulları oluşturulacak.
       
ÇIRAKLARIN EĞİTİMİ
       19 yaşını doldurmamış kişilerin çıraklık eğitimine alınmasına olanak sağlayan tasarı, aday çırakların haftada 8 saatten az olmamak üzere eğitim görmelerini zorunlu kılıyor. 20 kişiden fazla eleman çalıştıran işletmelerin çıraklık eğitimi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmaları da zorunlu hale getiriliyor.
       Tasarı, eğitime katkı payının 8 yıllık kesintisiz ilköğretim ve orta öğretim giderlerinde kullanılmak üzere 2010 yılı sonuna kadar devam ettirilmesini de öngörüyor.
       
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları