Home page

Haber Menüsü


Sponsorluk yasası yürürlüğe girdi
Sponsor olmak isteyenlerin, başvurularının kabul edilmesi durumunda, yapılacak işlerle ilgili sözleşme imzalanacak. Sponsorlar, uluslararası her branştaki çeşitli etkinlikleri üstlenebilecek, tesis inşaa edebilecek.
Ankara
AA
21 Nisan— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM), Sponsorluk Yönetmeliği Taslağı’nı hazırladı. Kamuoyunda “sponsorluk yasası” olarak bilinen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapan yasa, Resmi Gazete’nin cumartesi günkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenlemeyle, genel müdürlüğün gençlik spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla özel ve tüzel kişiler sponsorluk yapabilecekler.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Ayrıca sponsorların uluslararası resmi spor organizasyonları ile genel müdürlükçe uygun görülen spor tesisleri için yapacakları ayni ve/veya nakdi harcamalar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre gider sayılacak.
       3289 sayılı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-3 maddesinin 4644 sayılı kanunla değiştirilen Ek-2 maddesine bağlı Ek-3 maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik taslağı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın onayının alınmasından sonra yayınlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilecek.
       Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sponsorlar GSGM’nin uluslararası yurt içi veya dışı her seviye ve branştaki müsabaka, kurs, kamp, seminer, gösteri, toplantı ve benzeri faaliyetleri üstlenebilecekler, spor tesisi inşaa edebilecekler, spor tesislerinin onarımını yapabilecekler ya da yarım kalmış spor inşaatlarını tamamlayabilecekler.
       Sponsorlar, ayni veya nakdi olarak ya da genel müdürlüğün belirlediği rakamın altındaki miktarı belirleyerek, harcama ile katkıda bulunabilecekler.
       Sponsorlar, GSGM’nin, yapılan iş için hazırlayacağı mahsup evrakının onaylanmasından sonra harcadıkları miktarı vergiden düşebilecekler.
       Genel müdürlüğün veya federasyonun organize ettiği faaliyet için hazırlanan bütçenin altındaki miktara katkı yaparak sponsor olacaklar ise harcamalarının faturasını GSGM’ye onaylatmak kaydıyla vergiden düşebilecekler.
       Sponsor olmak isteyenler, GSGM’ye yazılı olarak başvuruda bulunacaklar, başvurularının kabul edilmesi durumunda, yapılacak işlerle ilgili karşılıklı olarak sözleşme imzalayacaklar.
       Sponsorlar, yönetmeliğe göre, iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, yasalarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanamayacaklar.
 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Spor Kapak | Futbol | EURO2000 | World2000 | Basketbol | NBA | Formula1 | Motor Sporları
Tenis | Olimpiyat | Diğer | Foto Galeri | Yardım | Araçlar | Arama |Bize Yazın
Reklam | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları