Home page
Haber Menüsü


SPK’dan Emre Yazıcı’ya suç duyurusu
SPK, Emre Yazıcı hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı
Ankara
AA
2 Şubat— Sermaye Piyasası Kurulu, Batman’da izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan Mehmet Emin Aygün ile Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş hisse senetlerinde gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle Emre Yazıcı hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

   
 
       
   
MSNBC News PARA PİYASA VERİLERİ
MSNBC News İMKB'DEN ŞİRKET HABERLERİ
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  SPK’nın haftalık bültenine göre, Kurul, Batman’da 1998-1999 yıllarında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan Mehmet Emin Aygün hakkında SPK’nın ilgili maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
       SPK, ayrıca, Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş hisse senetlerinde 29 Eylül 1999-28 Ekim 1999 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda, yapay fiyat ve piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiili nedeniyle, Emre Yazıcı hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması kararı da aldı.
       Emre Yazıcı hakkında, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda sürekli olarak işlem yapma yasağı da getiren Kurul, sözkonusu konu hakkında ayrıca şu kararları verdi: “Emre Yazıcı tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, şahsi kaynakları ile bu kişinin işlemlerini finanse etmek, yönetim kurulu başkanı olduğu INFO Menkul’ün sahip olduğu alım satıma aracılık yetki belgesini suiistimal edecek derecede sözkonusu işlemlerde aracı olarak kullandırmak ve suçun işlenmesi ile haksız menfaat ele ettiği tespit edilen Can Alp hakkında kovuşturma yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, Emre Yazıcı tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olduğu İnfo Menkul’deki üç ayrı hesabın suçun işlenmesinde kullanılmasına izin vermek ve suçun işlenmesine yardım ettiği tespit edilen Vahit Vardar hakkında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.”
       Kurul, Emre Yazıcı’ya sözkonusu işlemlerde yardım etmeleri nedeniyle Ayhan Çiçek ile İsmail Çınar hakkında da işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
       
INFO MENKUL’ÜN 1 AY SÜREYLE FAALİYETİ DURDURULDU
       SPK, INFI Menkul’ün, Kurum mevzuatına aykırı işlemlerin yapılması yanında, INFO Menkul’e hakim olan yöneticilerinin dolandırıcılık mahiyetindeki işlemlerle hem yatırımcıların piyasaya olan güvenini zedeleyecek hem de sermaye piyasası kurumlarının mali yapılarını riske sokacak mahiyette yerine konulması güç yıkımlara yol açan işlemleri nedeniyle, sermaye piyasası faaliyetlerini 1 ay süreyle durdurdu. SPK, ayrıca, INFO Menkül’ün uyarılmasına ve bundan sonra yapacağı her borsa işleminde İMKB Başkanlığı’na bilgi vermesini de kararlaştırdı.
       Kurul, INFO Menkul Yönetim kurulu Başkanı Can Alp ile Genel Müdürü Vahit Vardar hakkında, INFO Menkül tarafından verilen, Aslı Balaman’ın işlemlerinin kendisine ait olduğuna dair yazılı beyanatın gerçeğe aykırı bilgi olduğu, bu hesaptan yapılan işlemlerin mahiyet itibarıyla Emre Yazıcı’nın işlemleri ile parallelik taşıması ve hesabın Aslı Balaman tarafından kullanılmadığının beyan edilmesi nedeniyle, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunumasına da karar verdi.
       
ARACI KURUMLARA UYARI
       
INFO Menkul’e, aracı kurumların fiktif hesap açamayacaları hükmüne aykırı davranması nedeniyle SPK’nın ilgili maddesi uyarınca işlem yapılmasını da kararlaştıran Kurul, konu ile ilgili inceleme sırasında, bu tür işlemlerin mahiyetini tespit etme konusunda ve bu tür işlemleri yapan müşterilere karşı gerekli tedbirleri almayan, yeterli dikkat ve özeni göstermeyen, Başkent, Sayılgan, Oyak, Strateji, As Menkul, Alan Yatırım ve Evgin, Karon ve General Finans’ın uyarılmasına karar verdi.
       Kurul, aksi halde, bu kurumların, SPK’da öngörülen, faaliyetlerin geçici ya da sürekli durdurulması ve yetki belgelerinin iptal edilmesi dahil, her türlü tedbirin alınabileceğini ve yasal işlem yapılacağı konusunda bilgilendirilmesine de karar verdi.
       İnceleme döneminde Tukaş hisse senedinde yapılan işlemlerde, işlemler sırasındaki satış stratejisi, yer yer yaptığı fiyat yükseltici işlemler ve Tukaş’ın Oyak Portföy ile olan yönetim ve ortaklık ilişkisini dikkate alan SPK, hem şirket hisse senetlerinde yapılan işlemlere ve hem de yapay fiyat ve piyasa oluşumuna neden olabilecek türde işlemlere karşı, gerekli tedbirlerin alınması konusunda Oyak Portföy’ün uyarılmasını kararlaştırdı.
       
BEŞİKTAŞ’A ONAY
       Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), GSD Holding ortaklarından Ana Faktoring Hizmetleri A.Ş’nin portföyünde olan, 3.5 milyar lira nominal değerli, 1.2.ve 3. tertip D grubu GSD Holding A.Ş hisse senetlerinin İMKB’de satışına izin verilmemesini kararlaştırdı.
       Kurul ayrıca, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda onaylanmasını da kararlaştırdı.
       DSD Deri Sanayicileri Sektörel Dış Ticaret A.Ş’nin esas sözleşme değişikliği talebi üzerine inceleme yapan SPK, şirketin 1999 yılı karını ortaklarına dağıtmadığını tespit ederek, bu nedenle varsa zarar gören şirket ortaklarının, yasal koşullar oluştuğu takdirde, gerekli yasal yollara başvurma hakları bulunduğunun duyurulmasını kararlaştırdı.
       Kurul, DEAŞ Doğu Enerji Ticaret A.Ş’nin sermayesinin mevcut ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 175 milyar liradan 10 trilyon liraya artırılması ve nakit karşılığı artırılan 9.8 trilyon lira değerli hisse senetlerinin borsa dışında halka arz yoluyla satışına ilişkin talebinin görüşüldüğü SPK toplantısında da, bu konuda şirketin, SPK mevzuatına ilişkin yapması gereken işlemler sıralanarak, bunlar hakkında bilgilendirilmesine karar verdi.
       
İDARİ PARA CEZALARI
       SPK, Soymen Menkul Kıymetler A.Ş sorumlu yöneticisi Mürşit Çolak hakkında, aracı kurumun kredili menkul kıymet işlemi yapma yetkisi olmadığı halde, bazı müşterilerin kredili menkul kıymet işlemi niteliğinde işlem yapmalarına imkan sağlaması nedeniyle, 6 milyar lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
       SPK ayrıca, Eney Investment S.A. temsilcisi Nejat Alemdar hakkında da SPK’nın ilgili mevzuatına aykırı işlemi nedeniyle, 2 milyar lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
       Kurul, İsviçre-EVG Portföy Yönetimi A.Ş’ne, faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi ile Ata Yatrım Menkul Kıymetler A.Ş’nin İMKB Ulusal ve Bölgesel pazarda işlem gören tüm hisse senetleri üzerinde Genel Müdürlüğü’nde ve tüm şubelerinde Borsa dışı Lotaltı işlem yapmasını uygun gördü.
       
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN DUYURU
       SPK ayrıca, 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren, yatırım fonlarının son üç aylık dönem itibarıyla, ortalama fon toplam değerinin, Kurul’ca her yıl belirlenen asgari fon başlangıç tutarının (2001 yılı için 830 milyar lira) 1/4’ünün altına düşmesi veya özel fonlar hariç olmak üzere, aynı dönemde, fon katılma belgesi satılan kişi sayısının ortalama 100’ün altına düşmesi halinde, en faZla bir defaya mahsus ek süre verilmesini kararlaştırdı.
       Kurul, bu sürenin sonunda gerekli asgari koşulların sağlanamaması halinde fonun tasfiye edilmesine ve ek süre verilmesini takip eden 2 yıl içinde tasfiye koşullarının yeniden oluşmaması halinde önceki ek sürenin dikkate alınmamasına karar verdi.
       
    TOP5 Bankaların kara tahtaları siliniyor  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları