Home page
Haber Menüsü


2001 yılı vergileri Resmi Gazete’de
Motorlu Taşıtlar, taşıt alım, emlak, katma değer, gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin 2001 yılı uygulama tebliğleri yayımlandı.
Ankara
AA
22 Aralık— Motorlu Taşıtlar, Taşıt Alım, Emlak, Katma Değer, Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin 2001 yılı uygulama tebliğleri, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  2001 yılında uygulanacak söz konsu vergilere ilişkin kararlar daha önce Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bugün yayımlanan uygulama tebliği ile Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen artış oranları doğrultusunda belirlenen vergiler yer alıyor.
       
DAMGA VERGİSİ
       Damga Vergisi Kanunu kapsamındaki maktu vergiler, maktu ve nisbi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil, yeniden değerleme oranı olan yüzde 56 oranında artırıldı.
       Damga Vergisi’ne tabi kağıtlarda, her bir kağıt için hesaplanacak azami vergi tutarı da, yeniden değerleme oranında artırılarak 843 milyar 753 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Önceden bu tutar 540 milyar, 867.6 milyon liraydı.
       1 Ocak 2001’den itibaren, akitlerle ilgili kağıtlarda, belli parayı içeren mukavelelerde binde 7.5, içermeyenlerde 1 milyon 910 bin lira, kira muakvelelerinde binde 1.5, tütün alım-satımı mukavelelerinde ve teklifnamelerde 600 bin lira damga vergisi alınacak.
       
TAŞIT ALIM VERGİLERİ
       Taşıt alım vergilerinin artırılmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararının ardından yeni yılda taşıt alım vergilerinin yüzde 60 oranında artırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı’nın uygulama Tebliği çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2001 tarihinden geçerli olacak tebliğe göre, 1 sayılı tarifeye tabi olan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarının vergileri şöyle:
        New Page 1
(Bin TL) 1 Yaş 2-3 yaş 4-5 yaş 6-8 yaş 9-11  yaş
950 kg ve aşağısı 533.800 356.120 266.810 177.470 132.810
951-1200 kg arası 891.370 623.080 445.440 266.810 222.120
1201-1600 kg arası 1.247.640 891.370 623.080 400.780 311.470
1601-1800 kg arası 1.782.800 1.247.640 891.370 578.460 445.440
1801 ve üzeri 2.139.440 1.604.190 1.158.330 802.060 533.800

       Bu hadler birinci derecede lüks otomobiller için 3 kat, 2. derece lüks otomobiller için 2 kat ve 3. derece lüks otomobiller için de 1.5 kat uygulanacak.
       
MOTORLU TAŞITLAR
       Öte yandan, Bakanlar Kurulu kararı ile yeni yılda yüzde 75 oranında arttırılan Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ilişkin, Maliye Bakanlığı’nın Uygulama Tebliği’ne göre LPG yakıtı kullanan araçlarda motorlu taşıtlar vergisi, önce yüzde 75 oranında, ardından 0.5-4 kata artırılarak uygulanacak.
       LPG’li taşıtlardaki yüzde 75’in dışındaki artış oranları, taksi ve dolmuş otomobillerinde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. Buna göre, 950 kg ve altı 1-6 yaş arası taksi otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi 127 milyon 855 bin lira, 7-15 arası taşıtların vergisi ise 63 milyon 770 bin lira oldu.
       
PASAPORT HARÇLARI
       1 Ocak 2001 tarihinden itibaren uygulanacak tebliğe göre, Pasaport harçları, vize harçları, ikamet tezkeresi ve Dışışleri Bakanlığı tasdik harçları ile trafik harçları bölümlerinde yer alan ve 2000 yılında uygulanan maktu harç miktarlarının, yeniden değerleme oranı tatbik edilmek suretiyle hesaplanacak 2001 yılı tutarlarının bir kat artırımlı uygulanması öngörüldü. Böylece, bu gruptaki harçlara yüzde 212 oranında artış geldi.
       
NOTER HİZMETLERİ
       Noter hizmetlerinde ise değer ve ağırlık üzerinden alınan nispi harçlara ilişkin olarak, muayyen bir miktarı kapsayan her tür senet, mukavelename ve kağıtlardan her imza için binde 0,90, bütün imzalar için bu surette alınacak harcın toplam miktarı ise 6 milyon 610 bin liradan az, 3 milyar 338 milyon 790 bin liradan çok olamayacak.
       
TAPU İŞLEMLERİ
       Tebliğe göre, tapu işlemlerinde ise kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden binde 9, deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden de binde 1260 oranında harç alınacak.
       
TRAFİK HARÇLARI
       
Tebliğe göre araçların karayolları trafik kanununa ve yönetmeliğine göre yapılacak tescil işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere 46 milyon 640 bin lira harç alınacak. Sürücü belgelerinden ise A1, A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri ile K sınıfı sürücü aday belgelerinden 23 milyon 260 bin lira, diğer sürücü belgelerinden ise 53 milyon 320 bin lira harç alınacak.
       
DEPREM BÖLGESİNE HAYAT STANDARDI YOK
       Tebliğe göre, 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında, gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri (basit usülde vergilendirilenler dahil) ile serbest meslek erbabı hayat standardına tabii tutuldu.
       Gelir vergisine tabii ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının 2000 takvim yılına ilişkin beyan edecekleri gelir vergisi matrahlarının tespitinde, dikkate alınacak Hayat Standardı Esası temel ve ilave gösterge tutarları; büyükşehir belediyesi olan illerin, büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için yüzde 25 oranında artırılarak dikkate alınacak.
       
BU VERGİYE TABİİ OLMAYANLAR
       

       Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu (Düzce dahil) illerinin merkez ve ilçelerinde gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar ile söz konusu 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihleri arasında meydana gelen depremlerde varlıklarının en az yüzde 10’nu, eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenler hakkında da Hayat Standardı Esası uygulanmayacak.
       
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI
       Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı, 630 milyon liradan 700 milyon liraya yükseltildi. Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre, 2001 yılında elde edilecek mesken kira gelirinin 700 milyon lirayı aşan kısmı vergilendirilecek.
       
YATIRIM İNDİRİMİ İÇİN ASGARİ TUTAR
       Yatırım indiriminden yararlanmak için 2001’de sınai ve ticari yatırımlarda gerekli en az yatırım tutarı sinai yatırımlarda 120 milyar liraya, zirai yatırımlarda ise 24 milyar liraya yükseltildi. Bu tutarlar, 2000 yılında sınai yatırımları için 76 milyar lira, zirai yatırımlarda 15 milyar lira düzeyindeydi.
       
KAR HADLERİ DÜŞÜK BELİRLENEN MALLAR
       Tebliğe göre, basit usülden yararlanabilmeleri için, LPG hariç akaryakıt ticareti yapanların yıllık alım-satış miktarlarının, büyükşehir sınırlarında 24.3-27.9 milyar lirayı, diğer yerlerde 34-38.8 milyar lirayı, piyango bileti, şeker-çay, bira hariç içki, sigara ve tütün satanların alım-satış hasılatlarının da büyük şehirlerde 16.9-21.8 milyar lira, diğer yerlerde de 20.4-26.7 milyar lirayı milyar lirayı aşmaması gerekiyor.
       
GÖTÜRÜ SAFİ KAZANÇ TUTARLARI
       
Basit usule tabi mükelleflerin beyanları ile karşılaştırılacak götürü kazanç tutarları da yeniden belirlendi. Buna göre, basit usule tabi mükelleflerin 2000 yılı vergilendirme dönemi beyanları, 1999 yılında uygulanan götürü safi kazanç tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunacak tutarlar ile karşılaştırılacak.
       
VERGİ DİLİMLERİ, ÖZEL İNDİRİM ORANLARI
       Ücretlilerin özel indirim tutarları, günlük 730 bin lira, aylık 21.9 milyon lira, yıllık 262 milyon 800 bin lira olarak belirlendi.
       Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde de özel indirim tutarı günlük 1 milyon 20 bin lira, aylık 30.6 milyon lira yıllık da 367 milyon 200 bin lira olarak uygulanacak.
       2001 yılı için gelir vergisine tabi dilimler de şöyle uygulanacak:
       -2 milyar 800 milyon liraya kadar yüzde 15,
       -7 milyar liranın 2 milyar 800 milyon lirası için 420 milyon lira, fazlası için yüzde 20,
       -14 milyar liranın 7 milyar lirası için 1 milyar 260 milyon lira, fazlası için yüzde 25,
       -35 milyar liranın 14 milyar lirası için 3 milyar 10 milyon lira, fazlası için yüzde 30,
       -70 milyar liranın 35 milyar lirası için 9 milyar 310 milyon lira, fazlası için yüzde 35,
       -70 milyar liradan fazlasının 70 milyar lirası için 21 milyar 560 milyon lira, fazlası için yüzde 40, Vergi oranları, ücretliler dışındaki kesimlere 5’er puan zamlı olarak uygulanıyor.
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları