Şirketlere internet sitesi zorunluluğu geliyor
Ekonomi
Küresel Kriz
Gündem
Dünya
Enerji
Otomotiv
Bankacılık
Tarım
Şirketler
CNBC-e Endeksleri
Video
Foto Galeri
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Teknoloji
Sağlık
Kültür Sanat
Yaşam
Hava Yol
Yeşil Ekran
Eğitim
Moda
Otomobil
Doğuş Yayın Grubu
NTV
CNBC-e
e2
NTVSPOR.NET
NBA TV
NTV Radyo
Eksen 96.2
Radio N101
NTV Yayınları
NTV Tarih
N. Geographic
 
NTVMSNBC Anasayfa » Ekonomi » Gündem

Şirketlere internet sitesi zorunluluğu geliyor

Önceki hükümet döneminde görüşülemeyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı komisyonda kabul edildi. Tasarıya göre, her şirket internet sitesi kurmak zorunda olacak.

 DİĞER HABERLER


NTV-MSNBC VE AJANSLAR
Güncelleme: 12:59 TSİ 27 Aralık 2007 Perşembe

ANKARA - TBMM Adalet Komisyonu, 22. Dönemde Genel Kurul’da görüşülemediği için kadük olan ve bu dönem hükümet tarafından yenilenen 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nı kabul etti. Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, tasarının kabul edilmesinden sonra yaptığı konuşmada, tasarıda bazı eksiklikler ve uyumsuzluklar bulunduğunu belirterek, Genel Kurul’da önergelerle gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.
Haberin devamı

Ahmat İyimaya, “Bazı bilim adamları teknik arıza sebebiyle oluşacak otobüs kazalarında üretici firmanın sorumluluğunun ortadan kalktığını söylüyorlar. Bunları düzeltmemiz lazım” dedi.

İyimaya, değişiklik önergelerinin hazırlanması için milletvekilleri ve bilim adamlarının katılacağı bir çalışma komisyonu oluşturacağını da sözlerine ekledi.

50 YILLIK KANUN DEĞİŞİYOR
Adalet Komisyonu, 1957 yılından beri uygulanan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlükten kaldıran, AB’nin ticaret hukukuna ilişkin müktesebatını Türk hukukuna uyumlaştıran, teknolojik gelişmelerin ticaret hukukuna etkileri konusunda çağdaş düzenlemeler içeren 1535 maddelik tasarıyı 18 Nisan 2007’de benimsemiş ancak tasarı TBMM Genel Kurulunda ele alınamamıştı.

İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU
Tasarıya göre, her şirket, internet sitesi kurmak zorunda olacak. Her sermaye şirketinin, bir internet sitesi olacak. Bu sitede, şirket ilanları, pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar, finansal tablolar, raporlar, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler yayınlanacak. İnternet sitesini konulmasına gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçları doğacak. İçerik, en az 6 ay süreyle şirketin internet sitesinde yer alacak, yoksa konulmamış sayılacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya bilgi toplumu hizmetlerine uygun hale getirmeyen şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Küçük ölçekli işletmelere ise internet sitesi kurmaları için 1 yıl süre verilecek.

KOOPERATİFLER TİCARET ŞİRKETİ SAYILACAK
Kooperatifler, ticaret şirketi sayılacak. Ticaret şirketleri; kolektif, komandit, anonim, limited şirketler ile kooperatiflerden oluşacak. Ticaret şirketlerine, devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler ile fikri mülkiyet hakları da sermaye olarak konulabilecek.

E-TOPLANTI DÖNEMİ
Şirketler, elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarını yapabilecek. Sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu; kolektif, komandit, limited ve anonim şirketlerde de ortaklar kurulu ve genel kurul toplantıları on-line gerçekleştirilebilecek. On-line toplantı sistemiyle anonim şirketlerde genel kurula katılım, öneride bulunma ve oy verme; hukuksal açıdan, fiziki katılımla aynı sonuçları doğuracak. Şirketlerin elektronik ortamda toplantı yapabilmelerinin esas ve usulleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek. Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, e-posta adreslerini şirkete bildirmekle yükümlü olacak.

Anonim veya bir başka şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izin alınacak. SPK’dan izin almadan para toplayanlara, 6 aya kadar hapis cezası verilecek. Tek pay sahipli anonim şirket kurulabilecek.

KUSURLAR İÇİN FİRMALARA DA SORUMLULUK
Tasarıyla birlikte, yolcu taşımacılığı açısından geleneksel alışkanlıklar terk edilecek, çağdaş düzenlemeler benimsenecek.

Yolcuya, kurallara uyma zorunluluğu getirilirken, firmalara da hizmetten doğan kusurları için sorumluluk yüklenecek. Sefer herhangi bir sebeple yapılamamışsa, harekette yolcunun katlanamayacağı sürelik gecikme olursa; yolcu, sözleşmeden cayıp ödediği ücreti ve varsa zararını isteyebilecek. Yolcu, bagajı için aksine sözleşme yoksa, ayrı ücret ödemeyecek.

ŞEHİRLERARASINDA PİDE, LAHMACUN YASAK
Yolcu hakları ve çevrenin korunmasına ilişkin hükümlere göre, taşıyıcı, yolcuları rahat bir yolculukla ve sağlıklı olarak gidecekleri yere ulaştırmakla, özellikle hava, ses, yer ve çevre kirliliğine meydan vermemek için gerekli düzeni kurmakla, gerekli diğer tüm önlemleri almakla yükümlü olacak.

Buna göre, şehirlerarası toplu taşım araçlarında, başkalarını rahatsız eden yiyecekler tüketilemeyecek. Şehirlerarası yolculuklarda, yumurta, soğan, pide ve lahmacun yenilmeyecek; otobüslerde, tavuk ve horoz gibi canlı hayvan taşınmayacak. Otobüslerde, özellikle gece yarısından sonra olmak üzere, yolcuların uyuduğu saatlerde yüksek sesle müzik çalınmayacak. Yolcuların seyahat edeceği koltukların temiz olması sağlanacak, otobüslerde sigara içilmeyecek.

‘SOLLAMA BENİ, MAHCUP EDERİM SENİ’ YAZILAMAYACAK
Toplu taşım araçlarının dış yüzeyinin de sade bir görünümde olması gerekecek. Kamyon ve dolmuşlarda sık görülen, “Kamyon çeker 10-20 ton, gönlüm çeker Paris Hilton”, “Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım”, “Aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza”, “Aşk çekenin, yol gidenin”, “Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun”, “Sollama beni, mahçup ederim seni” şeklindeki yazılar kaldırılacak.

GEMİ KAZALARINDA TAZMİNAT HAKKI
Yolcular, gemi kazalarında tazminat alma hakkına kavuşacak. Deniz kazalarında kurtarma ve yardım faaliyeti yapılırken, çevre de korunacak. İskenderun’da “Ulla” gemisinin nedeni olduğu benzeri olayların da önlenmesi amacıyla, hacizli Türk veya yabancı bayraklı gemilerin “vaktinden evvel” satılmaları olanağı getirilecek.

‘SORUMLULUK SİGORTASI’ İLK KEZ TÜRK HUKUKUNDA
Sigorta hukuku alanında da yeni düzenlemeler getiren tasarıya göre, meslekleri gereği bir hata yapıp, tazminat talebiyle karşılaşacağını düşünen kişilerin düzenleyeceği sözleşmelerle ilgili olarak, “sorumluluk sigortaları” kavramı, Türk hukukuna ilk defa girecek. Zarar gören, uğradığı zararı doğrudan sigortacıdan isteyebilecek.

BİLEŞİK FAİZ UYGULAMASINA SON VERİLECEK
Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenecek; kanuni, ana para ve temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Bileşik faiz uygulamasına son verilecek.

İŞYERİNE, ‘CHRISTIAN DIOR’UN KALFASI’ ASMAK YASAK
İşyerine, yanıltıcı şekilde “Paris’ten diplomalı terzi”, “Christian Dior’un kalfası”, “ödüllü çevirmen” gibi sahte belge asarak haksız rekabet yaratanlara, 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

MÜŞTERİ YANILTILAMAYACAK
Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin özellikleri, miktarı, kullanım amaçları, yararları veya tehlikeleri gizlenerek, müşteri yanıltılamayacak. Sadece açıklamalar değil, malın biçimi, paketlenme tarzı, etiketteki takdim gibi görsel algılamalar da yanıltıcı olmayacak.

Saldırgan satış teknikleriyle müşterinin karar verme özgürlüğü kısıtlanamayacak. Evin kapısına (kapıdan) gelerek veya yoldan çevirerek yapılan satışlar, saldırgan satış yöntemi olarak değerlendirilecek.

Taksitli satış ve tüketici kredilerinde dürüst davranılmaması, haksız rekabet sayılacak. Bu haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenlere, 2 yıla kadar hapis ve para cezası verilecek.

 

Bu habere oy ver
Düşük
1 Puan 2 Puan 3 Puan 4 Puan 5 Puan 6 Puan 7 Puan 8 Puan 9 Puan 10 Puan
Yüksek
     •  En çok puan alan haberler

Yazdır Gönder Görüş yaz/ oku

Bütün Görüşleri Oku

Ana Sayfa | Türkiye | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür Sanat | Doğal Hayat | Eğitim | Moda
Spor | Hava Yol | İletişim | Yardım | İzleyici Görüşleri | Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları