Home page
Haber Menüsü


İşten çıkarmanın 41 nedeni
Ankara Ticaret Odası, 72 meslek komitesinde yaptırdığı ankette işten çıkartmanın 41 nedenini belirledi. Anket, Çalışma Bakanlığı’na gönderilirken, İş Güvenliği Yasa Tasarısı’nın çıkarılmasında anketin dikkate alınması istendi.
Ankara
AA
2 Kasım— Ankara Ticaret Odası, İş Güvenliği Yasa Tarısı’nda yer alan ve işten atmalarda işverene “işten çıkarmada haklı nedenlere dayanma” zorunluluğu getiren madde ile ilgili bir anket yaptırarak, haklı işten çıkarma sebepleri arasında nelerin yer alması gerektiğini belirledi. ATO, belirlenen bu kritelerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’a göndererek, söz konusu yasa çıkarılırken bu kriterlerin dikkate alınmasını istedi.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  ATO, Çalışma Bakanı Okuyan’a gönderdiği yazıda, kamuyounda tartışmalara neden olan İş Güvenliği Yasa Tasarısı ile ilgili “işten çıkarmaların haklı nedene dayanması ve bu haklı nedenin işveren tarafından kanıtlanması zorunluluğu” konusunda ATO’nun çekince koyduğu hatırlatıldı.
       Yazıda ayrıca yasada haklı nedenlerin açık bir şekilde yazılmaması durumunda, işçi ve işveren arasında çıkacak ihtilafların mahkemelere taşınacağı, muğlak yazılmış maddelerin kötü niyetli işçileri cesaretlendireceği ve kötü niyetli işçiye karşı işverinin savunmasız kalabileceğinin çeşitli vesilelerle Çalışma Bakanı Okayan’a iletildiği de vurgulandı.
       İşten çıkarmalarda haklı sebep olarak değerlendirilecek nedenlerin açık olarak tasarıda yer alması konusunda Çalışma Bakanlığı ile mutabık kalındığı da hatırlatılan yazıda, bunun üzerine ATO’nun 70 meslek komitesinde yer alan 442 üye arasında bir anket yaptırdığı bildirildi. Yazıda söz konusu anket sonunda işten çıkarmada haklı sebep olarak sayılması istenen nedenler de tek tek sıralandı.
       
İŞTEN ÇIKARMADA 41 NEDEN
       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilen anket sonuçlarında işten çıkarmada haklı neden olarak değerlendirilmesi istenen sebepler 4 ana başlık altında 41 faktörde toplandı. Bu 4 ana başlık arasında ise ülke genelinde ya da sektörde kriz ortamının varlığı, işletmeyle ilgili zorunlu nedenler, iş bitirme ve çalışanlardan kaynaklanan nedenler yer alıyor.
       İşletme ile ilgili zorunlu nedenler arasında, vergi yükünün artması nedeniyle istihdamda azaltmaya gidilmesi, ağırlaşan ticari koşulların ortaya çıkardığı küçülme gereği ve yeni teknoloji yatırımlar sonucu fazla istihdamın ortaya çıkması sayıldı. İş bitirme ana başlağı altında ise mevsimlik işçiliğe konu iş ile taşaronluğa konu işin tamamlanması haklı işten çıkarma nedenleri arasında gösterildi.
       ATO, mesai saatlerine uymamadan diğer çalışanlara kötü örnek olmaya, patrona, çalışanlara ve müşteriye karşı saygısız tutum sergilemeye kadar bir dizi nedenin de haklı işten çıkarma sebebi olarak değerlendirilmesini istedi. ATO’nun, çalışanlardan kaynaklanan nedenler arasında, haklı işten çıkarma olarak değerlendirilmesini istediği sebeplerden bazıları ise şöyle sıraladı:
       -İş gereklerini yerine getirmemek.
       -İş disiplini ve kurallarına uymamak.
       -Müşteriye kötü davranmak.
       -İşe konsantre olmamak.
       -İş yerini maddi zarara uğratmak.
       -İşyerine ve şirket malına zarar verici davranışlara uyarılara rağmen devam etmek.
       -Ahlak dışı davranış, genel ahlak kurallarına uymamak.
       -Düzensiz çalışmak, kötü giyinmek.
       -Verilen işleri yapamamak, yapmamak, üretim verimini düşürmek.
       -İş verimsizliği.
       -Firma sırlarını rakiplere vermek.
       -Hırsızlık, zimmete para geçirmek gibi yüz kızartıcı suçlar işlemek.
       -Yıllık izin, mazeret izni ve ücretsiz izinlerin sürelerini ihlal etmek ve zamanında işe başlamamak.
       -Diğer kurum çalışanları ile uyumsuzluk.
       -İş ortamında kargaşaya yol açmak.
       -İş ahlakına aykırı davranışlarda bulunmak.
       -Diğer çalışanlara kötü örnek olmak.
       -Kaliteli ve az fireli baskı yapamamak.
       -Agresif davranışlarda bulunmak, amirlere ve emre uymamak.
       -Kendisine teslim edilen araç ve ekipmanları hor kullanmak.
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları