Home page
Haber Menüsü


Yangın merdiveni mi? O da ne?
İstanbul.com’un yangın önlemleri ile ilgili gerçekleştirdiği anketlerden çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı.
30 Ocak 2005 — İstanbulluların yüzde19’u yangın ihbar servisinin numarasını bilmiyor. Yüzde 81’inin ise oturduğu binada yangın merdiveni yok...

   
 
       
    Internet Sites İstanbul.com
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  İstanbul.com’da İstanbullunun nabzını tutmak amacıyla gerçekleştirdiği anketinde iki hafta üst üste, çok tartışılan bu konuyu; şehir yaşamında karşılaşılabilecek tehlikelerin başında gelen ‘yangın’ı konu etti ve gerçekten çarpıcı sonuçlar aldı...
       
       İstanbulların yüzde 19’u ‘Yangın İhbarı’nın telefonunu bilmiyor!
       Buna göre, istanbul.com tarafından gerçekleştirilen ve ziyaretçilere ’110 hangi sevisin numarasıdır?’ sorusunun yöneltildiği ankete cevap veren 2610 katılımcıdan sadece yüzde 81’inin sorunun doğru cevabı olan ‘Yangın ihbar’ seçeneğini tıkladığı görülüyor.
       
       Yine aynı ankette katılımcıların yüzde 14’ü ‘Hızır acil servis’, yüzde 5’i ise ‘Alo zabıta’ seçeneğini tıklamış. Buradaki yüzde 81’lik oran, bize çoğunluğun yangın ihbarın numarasını bildiği gibi bir sonuç çıkartsa da, ortada göz ardı edilemeyecek yüzde 19’luk oran olduğu da kesin. Ve bu orana giren İstanbullular herhangi bir yangın olayı karşısında hangi numarayı arayacağını bilmiyor.
       
       İstanbulluların oturduğu binalarda yangın merdiveni yok!

       Konuyla ilgili gerçekleştirilen bir diğer anket ise ‘Oturduğunuz apartmanda yangın merdiveni var mı?’ sorusunu içeriyordu. Toplam 2515 ziyaretçinin cevap vermek için tıkladığı ankette ortaya çıkan sonuç ise İstanbul’daki binaların herhangi bir yangın tehlikesine karşı ne kadar hazır olduğu konusunda fikir verici nitelikte. Çünkü katılımcıların tam yüzde 84’ü söz konusu soruyla ilgili olarak ‘Yok’ cevabını tıklamış. Oturduğu apartmanda yangın merdiveninin olduğunu belirten katılımcı sayısı ise sadece yüzde 16.
       


YÖNETMELİKTEN…
       Asansör yapılması gereken ve yüksekliği (5.50) m.’ yi geçen ve alanı (150) m² den fazla olan (150 m² hariç) işyerleri ile girişten itibaren 20’ den fazla dairesi olan veya 5 katı geçen konutlarda basamak boyu en az (0.70) m. olan yangın merdiveni yapılması mecburidir.
       Ayrıca kullanış maksatları ve içinde yaşayan insan sayısı çokluğu sebebiyle özellik arz eden umumi binalar, oteller, iş hanları, çok katlı mağazalar, sanayi çarşıları, pasajlar, yer altı çarşıları, düğün salonları, gece kulüpleri, matbaalar, hamamlar, saunalar, sergi yerleri, müzeler, kütüphaneler, 25 arabadan fazla kapasiteli kapalı garaj ve otopark gibi binalarda kat sınırlamalarına bağlı kalmaksızın ikiden fazla yangın merdiveni yapılması mecburidir.
       Yangın merdiveni ateşe dayanıklı bir malzemeden imal edilir ve bütün bağımsız bölmelerin yangın merdiveni ile irtibatı sağlanır.
       Yangın merdiveni sokak ile irtibatlandırılır. Yangın merdiveni kitle içinde veya dışında komşu parsel sınırlarına (1.50) m.’ den fazla yaklaşmamak kaydı ile tertiplenir. Kitle içinde tertiplendiğinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış kapalı bir hacimde düzenlenecektir.
       Ticaret bölgelerinde bodrum ve zemin katları parsel tamamında inşaata müsaadeli binalardan blok dışında zemin kat tavan döşemesi inilmek ve dışarıya irtibatlı, binanın umumi kısımlarından sağlanmak kaydı ile tertiplenecektir.
       Yangın merdivenleri çatıya kadar ulaşacak, merdivenine açılacak kapılar ısıya dayanıklı ve yalıtılmış olarak yapılacaktır. Binalarda (+0,00) kotunun altında ikiden fazla, iskan edilen bodrum kat yapıldığı takdirde duman sızdırmaz ve ısı geçirmez bir tüp şeklinde zemin kata veya tabii zemine irtibatlı yangın merdiveni yapılacaktır.
       İrtifak hakkı tesis suretiyle komşu parsellerde ortak yangın merdiveni düzenlenebilir.
       (İtfaiye Yönetmeliği hükümleri saklıdır.)       
       
    TOP5 Kriz, kadınları bu sefer daha çok vurdu  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları