Home page
Haber Menüsü


 
Evlilik, ‘kişiselleştirme’ tercihlerini belirliyor
 
Sorbonne Üniversitesi’nde yazılan bir master tezi, Türkiye’de ‘kişiselleştirme’ tercihlerini inceledi. Araştırmaya göre, bekar erkek ve kadınlar arasında kişisel tercih farkları yok. Cinsiyetlere göre farklılaşma evlilikle başlıyor.
 
NTV-MSNBC
 
12 Ekim 2004 —  ‘Kişiselleştirme’ hikayesini daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Durup ne kadar kullanılıyor ve bize neler kazandırıyor diye düşündünüz mü? Cinsiyete, yaşa, medeni ve eğitim durumuna göre, Türkiye’deki internet kullanıcıları internet tercihlerinde ne gibi değişkenlikler gösteriyor.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  ‘Kişiselleştirme’, internet kullanıcılarına pek çok vaat de bulunmuştu. Bize özel reklamlar, hizmetler, ürünler ve daha birçok yenilik, bu sihirli kavram ile gerçeğe dönüşecekti. Peki gerçekten beklenen bu büyülü bir etkiyi yaptı mı? Neler kişiselleştiriliyor? Ne kadar kişiselleştiriliyor? Ve tabii tüm bunların sosyolojik çıkarımları neler? Şimdiye dek bu konu üzerine yapılan araştırmalar ‘kişiselleştirme’ ile müşteri memnuniyeti arasında positif ilişkiler olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, kişiselleştirme konusunda hala bazı soru işaretleri de yok değil.
       
TÜRKİYE ÜZERİNE TEZ PROJESİ
       Türkiye’deki internet kullanıcıları ile yapılmış ve yakın bir zamanda Sorbonne Üniversitesi’nde lisansüstü tezi olarak sunulacak proje, oldukça ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Eğitim, medeni durum, yaş gibi değişkenleri kişiselleştirmeyi etkileyen faktörler olarak kabul eden bu çalışma, cinslere göre kişiselleştirme haritaları çıkarıyor. Şimdi ntvmsnbc.com sitesinde yanda yer alan kategorilerin hangisini kadınlar hangisini erkekler daha çok seçiyor bunu aşağıdaki haritadan okumak mümkün.
       Grafik 1: Kadın ve erkeklerin seçtikleri kategori haritası

       
       Harita iki eksenden oluşuyor. Yatay eksen erkeklerin, dikey eksen ise kadınların seçtikleri kategorilerin yüzdesini gösteriyor. Yatay ve dikey eksenler birbirlerini ‘ortalama nokta’larında kesiyor. Erkeklerin toplam 18 kategoriden yüzde 48’ni kişiselleştirdikleri, kadınların ise yüzde 50’sini kişiselleştirdikleri görülüyor. Diğer bir ifade ile, kendilerine seçmeleri için sunulan 18 kategoriden ortalama olarak kadınlar 9, erkekler ise 8.5 kategoriyi kişiselleştiriyorlar.
       Harita, toplam 4 bölgeden oluşuyor. Birinci bölge sol üst köşede yer alıyor. Kadınların ortalama olarak seçtikleri kategorilerin üstünde, erkeklerin ortalamalarının ise altında yer alan kategorileri gösteriyor. Kısaca burası, kadınların erkeklerden daha fazla ilgi duydukları bölgeleri gösteriyor. Kadınları erkeklerden ayıran kategoriler burada yer alıyor. Üçüncü bölge ise bu anlatılanların tam tersi; erkeklerin kadınlardan farklı olarak seçtikleri kategorileri gösteriyor. Erkeklerin kendilerine seçtikleri kategorileri burada görmek mümkün.
       Geriye kalan ikinci ve dördüncü kısımlar, erkek ve kadınların ortak bölgelerini gösteriyor. ikinci bölge kadın ve erkeklerin ortak olarak ortalamalarının üzerinde yer alan kategorileri, dördüncü bölge ise, ortak olarak daha az ilgi çeken kategorileri harita üzerinde gösteriyor. Aşağıdaki tablo haritanın daha kolay okunmasını sağlıyor.


       
       
KADIN VE ERKEKLERİN SEÇİMLERİ
       Kadınlar erkeklerden farklı olarak, Sinema-Tiyatro, Kitap, Yaşam, Sağlık, Magazin, Kültür-Sanat kategorilerini kişiselleştiriyorlar. Erkekler ise kadınlardan farklı olarak üç kategoriyi seçiyor; Para Piyasası, Teknoloji ve Spor. Spor kategorisi diğerlerinden farklı olarak uçta yer alacak şekilre bir farklılık sergiliyor. İkinci bölgede ortak kategorileri incelersek, ‘Türkiye Gündemi’ her iki cinsiyetin de açık ara en fazla kişiselleştirdiği bölüm. Dünya, ekonomi, MP3 ve müzik kategorileri de diğer ortak alanlar. Dördüncü bölgede yer alan Yazarlar, Televizyon Programları, İnternet Adresleri, Elektronik Ticaret ve Hukuk kategorileri kadınların ve erkeklerin daha az tercih ettikleri alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Elektronik ticaret kategorisi, erkeklerin yüzde 44’ü, kadınların ise sadece yüzde 27’si tarafından seçilmesiyle, en az ilgi çeken alan oldu.
       
EVLİ BEKAR AYRIMI
       Çalışmanın diğer bir ilginç bir bölümü ise evli erkekler ve evli kadınların seçtikleri kategorileri gösteren harita. Evli kadınlar yukardaki istatistiklerden farklı olarak, Para-Piyasa alanını daha fazla seçiyor ve bu durumda Para-Piyasa ortak bölgeye doğru yaklaşıyor. Bunun yanı sıra Müzik ve MP3 kategorisi evli kadınlarda ortak ilgi alanından çıkarak, dördüncü bölgeye, her iki cinsin de daha az ilgilendikleri kategoriler kısmına giriyor. Diğer bir sonuç da evli kadınların Sinema-Tiyatro kategorisini daha az seçmeleri. Buna karşın Sağlık kategorisi güçleniyor. Her iki kategori de birinci bölgede yer almaya devam ediyor, ancak aralarındaki sıralama değişiyor.
       Erkek ve kadınlar dışında incelenen diğer bir demografik değişken ise medeni durum. Evli ve bekarların kişiselleştirme farklılıkları, evliliğin bireyin seçimlerine yaptığı etkiyi ortaya koyuyor.
       Grafik 2 : Evli ve bekarların seçtikleri kategoriler
       

       
       Bekarların evlilerden farklı olarak kişiselleştirdikleri kategoriler Kitap, Müzik, MP3 ve Sinema-Tiyatro. Evliler ise Sağlık ve Para-Piyasa kategorilerini bekarlardan daha fazla seçiyorlar. İkinci ve Dördüncü bölgede, ortak olarak seçilen ve ilgi alanlarının dışında kalan diğer kategorileri de görmek mümkün. Evli ve bekar olmak yaş ile yakından ilgili olduğu için, seçilen kategorilerin bireyin yaşı ile bağlantısı olduğu da düşünülebilir. Evliler ortalama 8.9 kategoriyi, bekarlar 8.6, boşanmış ve dullar ise 7.7 kategoriyi kişiselleştiriyorlar (Toplam 18 kategori arasından seçim yaptıklarını hatırlatalım). Boşanmış olanlar, evli ve bekarlardan farklı olarak hukuk kategorisini daha yüksek oranda seçiyorlar.
       
YAŞ GRUPLARINA GÖRE TERCİHLER
       Çalışmanın diğer bir kısmında, araştırmaya katılanlar yaş gruplarına göre ayırarak ortalama olarak kişiselleştirdikleri kategorilere göre grafiğe yansıyor. Üçüncü grafik incelendiğinde, yaş arttıkça ortalama olarak kişiselleştirilen kategori sayısı azalıyor. Eğitim durumlarına göre ise, eğitim seviyesi arttıkça kişiselleştirilen kategori sayısı yükselmekte.
       Grafik 3: Yaş ve Eğitime göre kişiselleştirme ortalamaları

       
       
SONUÇ: EVLİLİK TERCİHLERİ ETKİLİYOR
       Özetlemek gerekirse, cinsler arasında ‘doğal’, ‘otomatik’ bir kişiselleştirme ayrımından söz edemeyiz. Cinslere göre kesin bir kişiselleştirme ilişkisi yok, ancak evliler ile bekarlar arasında kişiselleştirme ilişkisi çok daha yüksek bir kesinlikle karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra okuyucular yaşlandıkça kişiselleştirdikleri ortalama kategori sayısı azalıyor. Eğitim durumlarına göre, mezuniyet seviyesi arttıkça kişiselleştirme de artıyor.
       Bu çalışma Türkiye’deki internet kullanıcılarını yakından incelediği için ilgi çekici. İnternet üzerinde pazarlama yapanların, internet içeriği ve elektronik ticaret ile uğraşanların yakından ilgileneceklerini düşünüyorum.
       
 
       
    TOP5 Türk Telekom’dan ücretsiz masal ve müzik servisi  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları