Home page
Haber Menüsü


Güncelleme: 17:07 TS 6 Eyl., 2000
Liselerde sınıf geçme silbaştan
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liselerde sınıf geçme sistemini yeniden düzenledi. Yeni düzenlemede, okula devamsızlık süresi 20 günden 10 güne düşürülürken, devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin “sınıf tekrarı” yapması kararlaştırıldı.
Ankara
AA
6 Eylül— 9. sınıflardan bir üst sınıfa “sorumlu geçme” uygulaması da kaldırılırken, bazı sınıflarda sınıf geçme notu yeniden düzenlendi. “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

   
 
       
    MSNBC News Okul zili, konteynır sınıflarda çalacak
MSNBC News "Eğitimin yükü velilere yükleniyor"
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Yeni yönetmeliğe göre, 3 yıllık liselerin 9. sınıfları ile 4 yıllık genel lise türü okulların 9. ve 10 sınıflarında okuyan şu durumdaki öğrenciler, sınıfı doğrudan geçmiş sayılacak
       - Tüm derslerden başarılı olanlar,
       - Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerden başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunan genel lise öğrencileri ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler,
        - Anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar liseleri, Anadolu Öğretmen liseleri ile Yabancı Dil Ağırlıklı liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler,
       - Fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile fen ve matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olanlar.
       
DİĞER SINIFLARDA DOĞRUDAN GEÇME
       3 yıllık liselerin 10 ve 11. sınıfları ile 4 yıllık genel lise türü okulların diğer sınıflarında ise şu durumdaki öğrenciler sınıf geçme hakkı kazanacak:
       - Tüm derslerden başarılı olanlar,
       - Alan/bölüm, ders/dersleri ve yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerden başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50 olanlar,
       - Anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 3.00 olanlar,
       - Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde alan derslerinden de başarısızlığı bulunanlar için alan derslerinin, Fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Fen ve Matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olanlar,
       - Sadece alan/bölüm, ders/derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde en az 3.00 olanlar,
       - Anadolu Güzel Sanatlar liselerinde alan derslerinin, Fen liselerinde ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Fen ve Matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olanlar,
       - Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders/derslerden başarılı olup bazı derslerle birlikte alan/bölüm derslerinden de başarısızlığı olanlardan genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde alan/bölüm derslerinin ağırlıklı ortalaması en az 3.00, yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50 olanlar,
        - Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı liselerde yıl sonu başarı ortalaması ile birlikte alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olanlar,
        - Anadolu Güzel Sanatlar liselerinde yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az 3.00 olmasının yanında alan derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50, Fen liselerinde ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Fen ve Matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.50 olanlar.
       
DEVAMSIZLIK
       Öğrenci Seçme Sınavı sisteminden kaynaklanan nedenlerle öğrencilerin okullara devamsızlık sürelerinin artmasını göz önüne alan Bakanlık, “okula devamsızlık” süresini kısalttı. Devamsızlık yapan öğrencilerden, ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler notları ne olsun başarısız sayılacaklar. Önceki yönetmelikte bu süre 20 gün olarak belirlenmişti. Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 30 günü aşamayacak. Özürler, resmi bir makamdan veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarından usulüne göre alınmış ve zamanında okul yönetimine teslim edilmiş bir rapor veya belge ile tespit edilecek. Özür belgesi, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde okul yönetimine verilecek.
       
SORUMLULUK SINAVI
       Liselerin 9. sınıfları hariç diğer sınıflarında “sorumlu geçme” uygulaması da düzenlendi. Bu haktan yararlanacak öğrenciler şunlar:
       - Yıl sonu başarı ortalaması, genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde 2.50’den düşük olanlar,
       - Yıl sonu başarı ortalaması Anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar liseleri, Anadolu Öğretmen liseleri ve Yabancı Dil Ağırlıklı liselerde 3.00’den, Fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Fen ve Matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den aşağı olanlar,
        - Yıl sonu başarı ortalaması genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde 2.50 olanlar,
        - Anadolu liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar liseleri, Anadolu Öğretmen liseleri ve yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00 ve daha yukarı olmasına rağmen alan/bölüm derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00’de düşük olanlar,
        - Anadolu Güzel Sanatlar liselerinde 3.50’den düşük olanlar başarısız oldukları alan/bölüm derslerinden,
        - Fen liselerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Fen ve Matematik grubu derslerinin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.50’den düşük olanlar başarısız oldukları tüm derslerden bir üst sınıfa devam edebilecekler.
        Sorumluluk sınavları ders yılının ikinci döneminin başında ve ortalama yükseltme sınavları olmak üzere bir öğretim yılında 2 defa yapılacak. Öğrenciler okulla ilişikleri kesilinceye kadar sorumluluk sınavlarına girebilecekler.
       
ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
       Her öğrenci, yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın, ders yılı sonunda istediği en fazla 3 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilecek. Son sınıflarda öğrenim görüp mezun olamayan öğrenciler, yeni ders yılı başlamadan önce bitecek şekilde ikinci bir ortalama yükseltme sınavına alınacaklar. Bu sınavlar sonunda da mezun olamayan öğrenciler, bundan sonra ortalama yükseltme sınavına alınmayacaklar.
       
YÖNLENDİRME
       Bakanlık, öğrencileri “alanlara yönlendirme” kurallarında da değişiklik yaptı. Yönelme veya yönlendirmede, 3 yıllık liselerde 9. sınıfta, 4 yıllık liselerde 9. ve 10. sınıfta okutulan ve alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması ya da bu derslerin yıl sonu not yıl sonu notları esas alınacak. Yönlendirme kurallarında yer alan, “öğrencinin alana kaynaklık eden derslere ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması” 2.50’den 3.00’e çıkarıldı.
       
       
    TOP5 Ergenekon’da 16 kişi daha gözaltında  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları