Home page
Haber Menüsü


Türkiye’de 5 milyon internet kullanıcısı var
1999-2002 döneminde 450 bin kişi olan internet kullanıcı sayısı, 2004 yılında 4 milyon 900 bin kişiye çıktı. Bu rakam, yüzde 999’luk bir artış anlamına geliyor.
NTV-MSNBC
22 Ağustos 2004 — Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı 3 yılda yaklaşık 9 kat arttı. Dünyada ise internet kullanıcı sayısı 183 milyondan 683 milyon kişiye çıktı. Dünya internet kullanıcı sayısındaki artış, Türkiye’nin altında kalarak yüzde 240 oldu. Ancak, bu rekor artışa karşın, Türkiye’deki nüfusun halen sadece yüzde 7’si internet kullanıcısı.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Bilgisayar sahipliğinde son yıllarda kaydettiği yükselmeye karşın Türkiye, gelişmiş ülkelerin gerisinde seyrediyor. Dünya ortalamasında her bin kişiye 101 kişisel bilgisayar düşerken, bu rakam Türkiye’de 45 adette kalıyor.
       
ERİŞİM ÜCRETLERİ YÜKSEK
       Uzmanlar erişim ücretlerinin yüksekliğini internetin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engel olarak görüyorlar. İskandinavya ve ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinde internet erişimi için özel sektör şirketleri serbest rekabet halindeler. Kullanıcıları cezbetmek için şirketler, sürekli fiyat indirimi ve paket programlar sunan kampanyalar yapıyorlar. Şirketler arasındaki rekabet fiyatları düşürüken, internet kullanıcısı sayısı da artıyor.
       
GENİŞBANT VE KABLONET
       Yapılan araştırmalar, Türkiye’de kullanıcıların internette 3 saatten fazla kalmak istemediklerini gösteriyor. Telefon hattından erişen internet kullanıcılar evlerindeki belki de tek telefonu işgal edemiyorlar. İskandinavya, Uzakdoğu ve Batı Avrupa ülkelerinde internet kullanımı, genişbant ve kablo modem gibi erişim teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel yükselmişti. Türkiye henüz bu alanda dünyanın çok gerisinde.
       
ÖNCE BİLGİSAYAR GEREK
       İnternet kullanımı aslında sadece bilgisayar sahibi haneler için geçerli bir durum. Türkiye’deki hanelerin yaklaşık yüzde 20’sinde bilgisayar bulunduğu düşünülürse, internetin gelişmesinin önünde en ciddi engelin ‘bilgisayarlaşma’ olduğu görülüyor. Uzmanlar gelişmekte olan ülkelerde internetin yaygınlaşmasının, bilgisayarlaşma ile mümkün olacağını vurguluyorlar. Bunun başında da donanım ve erişim paketlerinin düşük fiyatlarla tüketiciye ulaştırılması geliyor. Yapılan araştırmalar, hükümetin önderliğinde gerçekleştirilen bilgisayarlaşma kampayalarının sonuçlarının olumlu olduğunu kanıtlıyor.
       İnternet yaygınlaşmasının, bilgisayar sahibi haneler çerçevesinde değerlendirilmesi durumunda ise, Türkiye’de bu oran yüzde 60 sınırını aşıyor. Bu rakam bilgisayar kullanıcılarının genel çoğunluğunun da aynı zamanda birer internet kullanıcı olduğunu ortaya koyuyor.
       
GELİR DAĞILIMI VE İNTERNET
       İnternet kullanımı kentlerde, gençler ve profesyoneller arasında yüzde 80’leri aşıyor. Kentli ve eğitimli kitle arasındaki yaygınlığı, internetin Türkiye’de gelir dağılımı ve gelir dengesizliği ile paralel gelişme(me)sinin bir göstergesi. Yüksek gelir gruplarında bilgisayar sahipliği ve internet kullanımı artıyor. Gelir dağılımındaki dengesizlik, Türkiye’de internet kullanımına ‘bölgesel uçurum’ olarak yansıyor. Türkiye genelinde en çok internet kullanım alışkanlığı olan bölge yüzde 40 ile Marmara. Güneydoğu Bölgesi’nde ise erişim oranı yüzde 5’te kalıyor. Kentlerde düşük gelir gruplarındaki gençler ise şüphesiz internet cafeler muhtaç durumdalar.
       
KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİ
       Ekonomik dengesizlik kadar kültürel unsurlar da internet kullanımına olumlusuz etki yapıyor. Bunların başında da toplumda içten içe devam eden kadın-erkek eşitsizliği. İnternet kullanıcılarının yüzde 73’ünü erkekler oluşturuyor. Kadınlar kimi zaman kültürel, kimi zaman da geleneksel nedenlerden dolayı internet kullanımında geride kalıyorlar. Bunun önemli bir bölümü düşük gelir grubundan gençlerin tek seçeneği internet cafelerin ağırlıklı olarak erkek hakim ortamlar olması. Özellikle kentlerin dış mahallelerinde yaşayan potansiyel kadın kullanıcılar, bu cafelerin erkek hakim atmosferine girmek istemiyor veya mahalli yaşam kültürü buna izin vermiyor.
       
İNTERNET İNGİLİZCE’YE YARAR
       Türkiye’de bir diğer ayrım unsuru da internetin anadili konumundaki İngilizce. Türkiye’de gençlerin önemli bir kısmı İngilizce’ye henüz Batılı akranları kadar hakim olamadıkları için, internetin sunduğu küresel kültürlere açılma imkanını da yakalayamıyor. Bu noktada sevindirici olan ise, internet kullanan gençlerin yabancı sitelere karşı ilgileri. Yetersiz İngilizce’ye sahip olsa da kullanıcı, yabancı siteleri dolaşıyor, değişik mecraları takip ediyor. Buna karşın, internette Türkçe içerik gün geçtikçe artıyor. Ancak, Türkçe içerikli siteler henüz televizyonun yakaladığı kitleselliğe ulaşamadılar.
       
       
       
    TOP5 Türk Telekom’dan ücretsiz masal ve müzik servisi  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları