Home page
Haber Menüsü


Lösemi tedavi edilebilir  
  Halk arasında kan kanseri olarak da bilinen lösemi tedavi edilebilen ancak son derece pahalı bir hastalık. 3-5 yıl arası süren tedavi % 70-85 oranında başarıya ulaşıyor. Çocukluk çağında her yıl 1000-1500 kadar yeni lösemi ortaya çıkıyor.

 
   1 Haziran 2004 —  Türkiye genelinde, lösemili çocukların ailelerinin % 75’inin gelir düzeyi 200 milyon TL’nin altında ve % 12’sinin hiçbir sosyal güvencesi bulunmuyor. 

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Lösemi, damarlarımızda dolaşan kanın yapım yeri olan kemik iliğinin normal olmayan kan hücrelerince istila edilerek kan yapımının duraksaması olarak tanımlanıyor.
       Herhangi bir etkiyle damarlarımızda dolaşan kanın esas yapım yeri olan kemik iliğimizdeki ana hücrelerde oluşan şifre değişikliği ile blast adı verilen olgun olmayan kan hücrelerinde artış meydana geliyor. Bu hücreler hızla yayılarak kemik iliğini, lenf bezlerini, dalağı, karaciğeri, beyin ve merkezi sinir sistemini tutuyor.
       En çok 2-6 yaş grubu çocuklarda olmak üzere lösemi her yaşta görülebiliyor. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35’ini oluşturan lösemi, ayrıca ilk sırayı alıyor.
       Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 1000-1500 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor.
       Löseminin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevre faktörlerinin etkili olduğu sanılıyor.
       Lösemiler hücre cinsine göre; ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi) olmak üzere 2 ana gruba ayrılıyor.
       
BELİRTİLERİ
       Ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, nedensiz burun ve cilt altı kanamaları, kansızlık, lenf bezlerinde büyüme, karaciğer-dalak büyümesi ile kendini gösteren hastalığın çocuklarda ilk gözlenen bulguları ise; iştahsızlık, kansızlık, zayıflama, bacaklarda kemik ağrıları, cilt altında kanamaları (kırmızı noktalar veya morarmalar), burun ve dişeti kanamaları, ateş olarak sıralanabilir.
       Ayrıca yayıldığı organlara ait belirtiler, örneğin başağrısı, kusma, karın ağrısı, görme bozuklukları önem taşır. Bu yakınmalarla müracaat edilen çocuk hematoloji (kan hastalıkları) uzmanlarınca yapılan muayenede çoğunlukla karaciğer ve dalak büyümesi, lenf bezlerinde genişleme, kanama bulguları tespit edilir.
       Yapılan kan, kemik iliği, hücre tipini belirleme ve genetik tetkikler sonucu kesin tanı konulur. Tanıdaki ayrıntılı testler genellikle lösemi tiplerini, tedavi prensiplerini belirlemede yardımcı olur.
       
TEDAVİSİ
       Lösemi, son derece uzun, zor ve pahalı bir tedavi gerektirir. Lösemi tanısı alan vakalara haftada, ayda bir damardan verilen çok sayıda ilaç ve kemoterapi tedavisiyle 3 yıl kadar süren bir tedavi uygulanır. Bu tedavi sonucunda % 70-85 oranında tamamen iyileşme sağlanabilir. Yanlızca % 5 oranındaki vakalarda ve uygun durumlarda kemik iliği nakli yapılabilir.
       Tedavi öncelikle genel durumun düzeltilmesi yöntemleri ile başlar. Bu safhada kan veya kanın içindeki özel hücrelerini donörlerden (gönüllü kan verici kişi) alınarak lösemili hastaya verilmesi, enfeksiyon mevcutsa gerekli mücadelelerin yapılması, böbreklerin, karaciğer ve kalbin kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinden korunma önlemlerinin alınması önem taşır.
       Ayrıca hastaların ve ailelerin hastalık hakkında bilgilendirilmesi, löseminin umutsuz değil, tersine iyi bir tedavi ve moral desteği ile lösemide % 85’lere varan oranda iyileşmenin sağlandığının açıklanması tedavinin ikinci basamağıdır.
       
TEDAVİ ESASLARI VE İLK TEDAVİ
       Çok yüksek doz, birbirinden farklı en az 6 çeşit ilacın 4-6 hafta içerisinde damardan ve ağızdan verilmesidir. Burada amaç, blast adı verilen kötü huylu ana hücrelerin yok edilmesidir.
       Ancak bu kemoterapi ilaçları, maalesef yalnızca kötü hücreleri etkilemekle kalmaz vücudumuzun iyi, faydalı hücrelerini de yok eder. Bu nedenle, çocuklarım saçları dökülür, ağızlarında, bağırsaklarında yaralar açılır, halsizleşirler. Yine, vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyan savunma hücreleri de ilaçlarla yok edildiğinden immün sistem yıkılır, en ufak bir mikrop, hastalık etkeni dahi tüm vücuda yayılıp ağır ateşli enfeksiyonlara neden olur.
       Bu nedenle lösemili çocuklar etraflarındaki insanlardan, havadan, sudan mikrop almamak ve korunmak için maske takarlar.
       
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN PROBLEMLERİ
* Okuldan uzak kalmak
* Arkadaşları tarafından dışlanmak
* Toplumun bu çocukların iyileşme şansının olmadığını düşünmesi
* Maske yüzünden hastalığın bulaşıcı olduğunun düşünülmesi
* Çocukların sosyal etkinliklere katılamamaları (Sinema, tiyatro, ...)
* Çocukların sevdikleri yiyeceklerden uzak durma zorunluluğu
* Kan bulamamak
* Parasızlık
* Hastanede çocuklarına refakat etmek isteyen ailelerin iş yerlerinden çok sık izin almaları sonucu işlerine son verilmesi
       
LÖSEV
       Lösemi tedavi edilebilen ancak tedavisi 3-5 yıl arası süren son derece pahalı bir hastalıktır. Türkiye genelinde, lösemili çocukların ailelerinin % 75’inin gelir düzeyi 200 milyon TL’nin altında ve % 12’sinin hiçbir sosyal güvencesi bulunmamakta. Türkiye’nin dört bir köşesindeki lösemili çocuklara tıbbi, sosyal ve psikolojik destek veren LÖSEV (Ankara Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) uzatacağınız en küçük bir yardım elinin bile onları hayata bağlayan en kuvvetli bağlar olacağını hatırlatıyor.
       Siz ne yapabilirsiniz?
       Gönüllü üye olabilirsiniz.
       Sosyal Komite, Gençlik ya da Aile Komitesi’nde yer alabilirsiniz.
       Çocuk Kulübü’nde lösemili çocuklara arkadaş, gönüllü öğretmen, anne-baba olabilirsiniz.
       Çevrenize LÖSEV’i tanıtarak maddi ve manevi destek sağlayabilirsiniz.
       Gönüllü işyeri, kardeş okul, gönüllü kan bağışlayıcısı olabilirsiniz.
       Rozet, maskot, kupa, takvim gibi Lösev ürünlerini satın alabilir, Lösev kartlarını tercih edebilirsiniz.
       Lösev kumbaralarına bağışta bulunabilir, işlek yerlere kumbaralarımızın konulmasını sağlayabilirsiniz.
       
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
* Damarlarımızda dolaşan kanın içindeki hücrelerin 3 ana gruptan oluştuğunu, (Alyuvar = Eritrosit, Akyuvar = Lökosit ve Trombositler) ve esas yapım yerinin kemik iliğindeki kök hücreler olduğunu,
* Löseminin bulaşıcı olmadığını, çocukların o maskeyi çevreden gelebilecek mikroplardan korunmak için taktığını, çünkü aldıkları korkunç kemoterapi ilaçları nedeniyle bağışıklık sistemlerinin çok zayıfladığını,
* Lösemi nedenleri arasında bazı kimyasal madde ve ilaçların olduğunu, bazı mikropların yol açtığını, bazen kalıtımsal faktörlerin rol oynadığını, radyasyon ve zehirli gazların etkisinde uzun süre kalmanın yol açabildiğini,
* Çocukluk çağında her yıl 1000-1500 kadar yeni löseminin ortaya çıktığını ve tedavisinin % 70-85 oranında mümkün olduğunu ama 3-5 yıl kadar sürdüğünü,
* Lösemini tedavisinin çok pahalı olduğunu ve tedavide psikolojik ve sosyal desteklerin % 50 oranında başarıyı etkilediğini,
* Kemik iliği naklinin yurt dışında bir sağlık turizmi haline geldiğini, 200-500 dolara mal olduğunu, 3-4 hastaya yurt dışında kemik iliği nakli için harcanan parayla ülkemizde tam teşekküllü bir çocuk hematoloji hastanesi açılıp yüzlerce lösemili çocuğun daha iyi koşullarda tedavi edilebileceğini,
* Kemik iliği naklinin çocukluk çağında ancak 100 lösemiliden 10 kadarında gerekli olduğunu, bunun da uygun kardeş ve 50 binde bir olasılıkla yakın vericiden yapılabildiğini, kemik iliği naklinin ülkemizde başarıyla yapılabildiğini, ancak tüm dünyada % 60’a yakın oranda başarı sağlanabildiğini biliyor muydunuz?
       

       
 
       
    TOP5 Sağlık için sevilmeyen yiyecekler tüketiliyor  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları