Home page
Haber Menüsü


Sanal imza yasası Meclis’ten geçti
Elektronik imzanın hukuki ve teknik yapısını, elektronik imzayla ilgili işlemlerle elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini düzenleyen Elektronik İmza Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Ankara
NTV-MSNBC VE AJANSLAR
16 Ocak 2004— Elektronik imza yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasayla güvenli elektronik imza elle atılan imzayla aynı hukuki sonucu doğuracak. Yasada elektronik imzanın tanımı yapılarak hukuki ve teknik kullanımı düzenleniyor. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan elektronik veriler, senet hükmünde olacak.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Yasada, elektronik imza; “başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” olarak tanımlandı. Yasaya göre, güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracak. Yasaların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyecek.
        Yasada, elektronik imzanın gizliliğinin sağlanması, üçüncü kişiler tarafından elde edilememesi ve kullanılamaması için güvenli elektronik imza oluşturma araçları ile doğrulama araçlarına ilişkin düzenlemeler de yapılıyor.
       
GÜVENLİK SERTİKASI KRİTİK ÖNEMDE
        Yasaya göre, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinden oluşan elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları gerçekleştirecek. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Telekomünikasyon Kurumu’na yapacağı bildirimden iki ay sonra faaliyete geçecek. Yasada, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının bilgileri koruması ve hukuki sorumluluklarıyla ilgili düzenlemeler de yer aldı.
        Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyet ve işlemleri Telekomünikasyon Kurumu tarafından denetlenecek.
        Yasayla, Borçlar Yasası’nın 14’ncü maddesine “Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir” hükmü ekleniyor. Ayrıca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasına ise “Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturalan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar” şeklinde yeni bir bent ekleniyor. Bu maddeye göre, dava sırasında bir taraf kendisine karşı ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş veriyi inkar ederse, HUMK’nın 308’nci maddesi kıyas yoluyla uygulanacak.
       
SAHTECİLERE AĞIR CEZALAR
        Yasada, “Elektronik sertifikalarda sahtekarlık” başlığıyla da bir madde yer aldı. Buna göre tamamen veya kısmen sante elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit ve tahrif edenler ile yetkisi olmadan elektronik sertifika oluşturanlar veya bu elektronik sertifikaları bilerek kullananlar, fiilleri başka bir suç olurtursa bile ayrıca, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bir milyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılacaklar. Bu suçlar elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı çalışanları tarafından işlenirse bu cezalar yarı oranına kadar artırılacak. Bu maddedeki suçlar nedeniyle oluşan zarar ayrıca tazmin ettirilecek.
        Yasayla, yine bu yasayla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları için, her yıl yeniden değerleme oranında artacak olan 6-20 milyar arasında değişen çeşitli idari para cezaları da öngörüldü.
        Yasada, elektronik hizmet sağlayıcısının bir kamu kurum veya kuruluşunun olması durumunda, Telekomünikasyon Kurumu’nun belirleyeceği ücret alt ve üst sınırlarına uyacağı hükmü ile gerekli yartları kaybetmeleri durumunda bu hizmetlerini sürdüremeyeceklerine ilişkin hükümlerden muaf tutuldu. Benzeri şekilde kamu kurum ve kuruluşları, yabancı elektronik sertifikalarla ilgili sınırlayıcı hükümlerin yanı sıra Telekomünikasyon Kurumu’nun denetiminden de muaf tutuldu.
       
    TOP5 Türk Telekom’dan ücretsiz masal ve müzik servisi  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları