Home page
Haber Menüsü


Norm kadro yönetmeliği yenilendi
Koordinatör okullarda ihtiyaç fazlası olarak görülen öğretmenler, eski görev yerlerine kadro fazlası olarak atanabilecek.
Ankara
AA
30 Kasım 2003— Koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenler, eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanacaklar.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
       Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, bugünden itibaren koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenler, eski görev yerlerine, “norm kadro fazlası öğretmen” olarak atanacaklar.
       Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta, o okul ve kurumlara, yönetmeliğin 21. maddesi gereği yapılan atamalar hariç hiçbir şekilde atama yapılamayacak. Ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılacak.
       Yönetmelikle, ilköğretim ve ortaöğretim, özel eğitim okul ve kurumları, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve mesleki eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinde müdür yardımcısı norm kadrosu sayısı yeniden düzenlendi.
       
MÜDÜR YARDIMCISI SAYISI ARTTI
       Yeni düzenlemeyle, bir okul veya kurumdaki 5’le sınırlandırılan müdür yardımcısı sayısı 7’ye çıkarıldı.
       Sınıf öğretmeni norm kadrosu sayısında da değişiklik getiren yeni düzenlemeye göre, birden fazla engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2, üstün yeteneklilere yönelik açılan kurumlardan öğrenci sayısı 25’e kadar olanlar için 1, 25’ten fazla olanlar için 2, özel eğitim okullarına gezerek özel eğitim görevi için 1, rehberlik araştırma merkezlerine her engel alanı (görme, işitme, ortopedik ve zihin) için 1, yatılı ve pansiyonlu özel eğitim okul ve kurumlarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için her 25 öğrenciye 1 sınıf öğretmeni norm kadrosuverilecek.
       Yeni yönetmeliğe göre, örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü, 6-31 saate kadar 1, 31-42 saate kadar 2, 42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verilecek.
       Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olmasıhalinde, ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilecek.
       Yeni düzenlemeye göre, Anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri, özel eğitim okul ve kurumlarıhariç, aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınacak. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, Anadolu statüsündeki okullar ile özel eğitim okul ve kurumları hariç, aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazlaeğitim bölgesi oluşturulmuşsa eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınacak.
       
REHBER ÖĞRETMEN NORM KADROSU
       Yönetmelikte, rehber öğretmen norm kadrosunda da bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, okul rehberlik servisleri için, özel eğitim okul ve kurumlarından öğrenci sayısı 25 ve daha fazla olanların her birine 1, ilk ve orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların (ilköğretim kurumlarında okul öncesi ile 1-5’inci sınıf öğrenci sayıları hariç) her birine 1, yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1, rehber öğretmen norm kadrosu verilecek. Buna, özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğerlerinde ise 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu eklenecek. Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan, 2’nci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmayacak.
       Yönetmelikte belirtilen istisnalar hariç, müdür norm kadrosu verilmeyen hiçbir okul ve kuruma, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrosu verilmeyecek. Müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde esas alınan öğrenci sayısına, o okula kayıtlı bulunan ana sınıfı, uygulama sınıfı,alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilecek.
       
DERS YÜKÜ HESAPLAMASI DEĞİŞİYOR
       Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında, Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınacak.
       Öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınacak. Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak. Ancak, her sınıfta 4’ten fazla grup oluşturulamayacak.
       Güzel sanatlar liselerinin bölümler itibariyle alan derslerinin ders yükü, öğrencinin öğretmenle birebir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her öğrenci için 6 saat; koro, orkestra, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saat ilave edilerek bulunacak. Ancak, bir şube 3’ten fazla gruba ayrılamayacak ve her grup 8 öğrenciden az olamayacak.
       
YÖNETİCİ NORM KADROLARI
       Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azaltılması halinde, en az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda okul ve kurumların yönetici norm kadroları yeniden belirlenecek. Bu yeni duruma göre mevcut yöneticilerden değerlendirme puanı az olanlar norm kadro fazlası olarak değerlendirilecekler. Ancak, görev yaptıkları okul ve kurumlarda branşları itibarıyla açık öğretmen norm kadrosu bulundurulması halinde bu norm kadrolarla ilişkilendirilecekler. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, okul ve kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen olarak bırakılacaklar.
       Bulundukları okul ve kurumlarda hizmet puanı az olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek, bu okul ve kurumlarda norm kadro fazlası olarak bırakılacaklar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli olanlar, il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanabilecekler.
       Bu öğretmenler, ihtiyaç halinde, aynı eğitim bölgesi veya yerleşimmerkezi içindeki okul ve kurumlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen veYöneticilerinin Ders Saatlerine İlişkin Esaslar uyarınca ders görevinde ve eğitim öğretimle ilgili diğer etkinliklerde görevlendirilecekler.
       Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının bu yönetmelikle yapılan düzenlemeler çerçevesinde yeniden belirlenmesine ilişkin işlemler, üç ay içinde sonuçlandırılacak.
       
    TOP5 Ergenekon’da 16 kişi daha gözaltında  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları