Home page
Haber Menüsü


19 Ağustos haftasının kitapları
11 Eylül sonrası bilinen tüm kavramlar ve bakış açıları değişti. Politika, din, bilim, vb. Yüklenen yeni anlamlarla zenginleşildi mi, yoksullaşıldı mı?
NTV-MSNBC
    19 Ağustos 2003 —  Wood’a göre demokrasinin kapitalizm karşısındaki şansı, Malraux’dan insanlığın romanı, Memet Baydur’dan oyun ve ölüm, Rahul Mahajan’dan bu sefer terörizm oyunu, Muhafazakarlık kavramının içinin değişik yazılardan yapılan bir derlemeyle yeniden tanımlanması, İslam Dünyası’nı etkileyen depremler.  

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

 
       KAPİTALİZM DEMOKRASİYE KARŞI
       
Ellen Meiksins Wood


       
       Wood’a göre komünizmin çöküşünden sonra Marksizm kuramı ve bu kuram açısından kapitalizmin eleştirisi her zamankinden çok önem kazanmış ve gerekli olmuştur. Günümüzdeki sol entelektüel akımlar, “post-modern” parçalanmışlığa, “farklılıklara”, olasılıklara ve “kimlik politikalarına” vurgu yaparken, bırakın kapitalist sistemin eleştirisini, düşünsel olarak bile kapitalizme hemen hemen hiç yer vermemektedir. Wood, Kapitalizm Demokrasiye Karşı’da tarihsel maddeciliğin eleştirel programını, onun temel kavramlarını yeniden tanımlayarak canlandırıyor; tarih kuramını orijinal ve yaratıcı biçimde yeniden ele alıyor; toplumsal ilişkiler sistemi ve siyasi iktidar açılarından kapitalizmin özgüllüğünü tanımlıyor. Hem eskiçağ, hem de modern dünyada demokrasi kavramını irdeliyor ve demokrasinin, kapitalizmin koyduğu sınırların ötesine nasıl geçebileceğine ilişkin sorular soruyor.
       
        İletişim Yayınları, 344 sf.
        Dizi: Politika
        Tür: Politika
       
       
       İNSANLIK DURUMU
       
André Malraux


       
       İnsanlık Durumu, Şanghay kentinin 1927 yılında milliyetçi Kuomintang ordularınca ele geçirilmesi sonrasında, şehirde yaşanan komünist direnişin hikâyesini anlatıyor. Başkent Pekin’in ve bütün ülkenin geleceğini belirleyen birkaç günlük süreç, komünist liderleri ölüme götürürken, işçi kalabalıklarını da teslimiyet dolu bir acze sürükler. Yaşanan kitlesel trajedi, aynı zamanda bireyin çıkmazını da yansıtır: Anlamdan yoksun felaketler çağında yaşayan insanın en büyük uğraşı, hayatını anlamlı kılma çabasıdır. Ortak bir ülkü etrafında kenetlenseler de, insan olmanın mutlak yalnızlığından kaçamayan roman kahramanlarının her biri, erdemleriyle olduğu kadar zaaflarıyla da hayat karşısında bir tavrı temsil eder. Yirminci yüzyılın en önemli yazarları arasında sayılan André Malraux, Goncourt Ödülü kazanan ve kendisini dünya çapında üne kavuşturan romanını yazarken, esas amacının, “insanların kendilerinde fark edemedikleri asaleti tasvir etmek” olduğunu söylemiştir.
       
        İletişim Yayınları 320 sf.
        Dizi: Çağdaş Dünya Edebiyatı
        Tür: Roman
       
       
       LOZAN Gün Gece / Oyun Ölüm, Kuşluk Zamanı
       
Memet Baydur


       
       Memet Baydur (1951-2001) yirmi üç oyunu, kısa öyküleri ve denemeleriyle yazınımıza yepyeni bir üslup getirmiştir. Okurları ve oyunlarının izleyicileri onun yazdıklarında yeni bakış açıları, sanatla ahlâkın birlikteliğinden doğan bir incelik, çok zeki bir mizah ve derin bir duyarlılık bulurlar. Cevat Çapan, Baydur’un oyunlarının en belirgin özelliğinin diyalogları olduğunu, tiyatrosunun inceliğinin “kalın hatlı bir eylemselliktense, kişiler arasındaki konuşmalarla derdini anlatmasında” gizlendiğini söyler. Ve şunu ekler: “İlginç bir kimyasal madde kullanıyor sanki Memet Baydur. Öyle durumlarla, sözlerle karşı karşıya getiriyor ki insanları, önemliymiş, değerliymiş gibi görünen sözlerin ne kadar sahte olduğu, ne kadar gülünç olduğu ortaya çıkıyor. Tabiî bunun gülünçlükle birlikte acıklı bir yanı da var.”
       
        İletişim Yayınları, 182 sf.
        Dizi: Memet Baydur Bütün Eserleri
        Tür: Oyun
       
       
       YENİ HAÇLILAR
       Amerika’nın “Terörizme Karşı Savaş” Oyunu
       
Rahul Mahajan


       
       Farklı renklerin, dillerin ve ırkların biraraya getirilmesiyle bütünlük oluşturan bir güzellikler armonisi olan dünya; tekleştirildiğinde ve düzleştirildiğinde acaba aynı güzellikleri sunabilir mi?
       11 Eylül Saldırısı ve ABD hükümetinin buna cevabı sadece terörizm ile açıklanabilir mi? Afgan Halkı müdahale öncesine göre şu anda daha mı iyi yaşamaktadır? 11 Eylül öncesinde 69 ülkede ABD askeri gücü varken bu rakam 2 yılda nasıl 140’a çıktı? ABD son on yıldaki müdahalelerinde Cenevre Sözleşmesini nasıl ihlal etti? Afgan Halkına uçaklardan atılan yiyecek paketleri ile salkım bombalarının aynı renk ve şekillerde olması tesadüf müdür? ABD basını sivil kayıplarla ilgili niçin bilgi vermemektedir?
       
        Gelenek Yayıncılık, 207 sf.
        Dizi: Yeni Dünya Düzeni
       
       
       MODERN TÜRKİYE’DE SİYASİ DÜŞÜNCE
       Cilt 5 - Muhafazarlık
       
Editör: Ahmet Çiğdem


       
       Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Türkiye’nin son, modern yüzyılının siyasal düşüncelerinin eleştirel-analitik bir dökümünü çıkartmayı amaçlayan bir derleme.
       
       Diziyi oluşturan kitaplar, 1. ve 9. ciltler dışında, siyasal akımlarla başlıklandırılmış; Kemalizm/Atatürkçülük, Batıcılık/Modernizm, Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslâmcılık, Liberalizm ve Sol Düşünce. 1. Cilt bir tür “giriş” işlevi görmesiyle, 9. cilt ise değerlendirme veya muhasebeye yoğunlaşmasıyla, diğerlerinden farklılaşıyorlar.
       
       Muhafazakâr düşünce örüntülerinin siyasal ideolojilere, onun ötesinde kendiliğinden ideolojilere ve zihniyet yapılarına etkisi önemlidir. Bu nedenle ayrı başlık olarak incelenmesinde yarar görülmüş.
       
       Her cilde/kitaba başlığını veren düşünce akımı, onun değişik unsurlarını inceleyen, onu değişik veçhelerinden gören makalelerle ele alınmış.Okuyucunun İletişim’in ansiklopedik referans kitaplarından tanıdığı, tarafsızlık değil nesnellik iddia eden yaklaşım bu edisyonda da geçerli. Bu bakımdan, kimi zaman aynı konuda olmak üzere, birbiriyle çelişik savları, bakış açıları olan makaleler derlenmiş.
       
       Edisyondaki yazı çeşitliliği ve bakış açısı çoğulluğu, her cildin/kitabın editörünün kaleme aldığı giriş makaleleriyle bir koordinat sistemine oturtuluyor. Konularında uzman olarak tanınmış yazarların yanında, yeni kuşak araştırıcıların potansiyelinden olabildiğince fazla yararlanılmış.Her cilt Seçme Metinler ve Kaynakçayla tamamlanmış.
       
       Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, bütünlüğü olan bir edisyon, ciltler/kitaplar arasında bağıntılar, göndermeler var. Bununla beraber, edisyonun her cildi, bağımsız bir kitap olarak da yararlanmaya açık.
       
        İletişim Yayınları, 736 sf.
        Dizi: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce
        Tür: Derleme
       
       
       İslam Dünyasında
       DEPREMLER
       ve Algılanma Biçimleri
       
Nuh Arslantaş


       
       Deprem’in izleri henüz ne şehirlerimizden ne de zihinlerimizden silinmedi. Fakat ortak kültür ve inanç coğrafyasını meydana getiren İslam dünyasında yüzyıllardır unutulmayan depremler de var. Bu kitapta daha önce hiç yapılmayan bir çalışma gerçekleştiriliyor. Türkiye de dahil olmak üzere tüm İslam aleminin ilk 1000 yılında meydana gelen depremler tarihi ve sonuçları sıralanıyor.
       
        Gelenek Yayıncılık, 216 sf.
        Dizi: İslam Tarihi
       
       
 
       
    TOP5 38. Rotterdam Film Festivali başladı  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları