Home page
Haber Menüsü


Nema ödemeleri başlıyor
Ziraat Bankası nema ödemelerine bugün başlıyor.
Ankara
CNBC-E
30 Nisan— Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, zorunlu tasarruf ödemeleri konusunda çalışmaları dün akşam itibariyla bitirdiklerini ve Başbakan’a arz ettiklerini belirtirken, ödemelere bugünden itibaren başlayacaklarını açıkladı.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Çağlar, Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın ve Halkbank Genel Müdürü Tevfik Bilgin ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, soruları yanıtladı. Çağlar, nema ödemesi yapılacak toplam 12 milyon hesabın bulunduğunu belirtti.
       Çağlar, hak sahiplerinin hepsinin şubelere yüklenmesinin diğer hizmetleri aksatacağından, “şahsi müracaatlar” için tasarruf teşvik hesabı numarasının sonu 1 ile bitenlere 30 Nisan ve 1 Mayıs, 2 ile bitenlere 2 ile 5 Mayıs arasında olmak üzere, her bir son numarayı iki güne dağıtarak ödemeleri gerçekleştireceklerini bildirdi.
       Bu şekilde ödemelerin 25 Mayıs’a kadar devam edeceğini anlatan Çağlar, bu tarihten sonra herhangi bir hesap numarası dikkate alınmadan, herkesin şubelere müracaatı halinde zorunlu tasarruf anaparalarını alabileceğini kaydetti.
       Şu anda ödeme konusunda herhangi bir eksikleri olmadığını belirten Çağlar, bugünden itibaren ödemelere başlayacaklarını vurguladı.
       
ŞİRKETLER BAZINDA BAŞVURUDA DURUM
       Şirket bazında müracaat edilmesi durumunda ise işlemlerin son derece rahat olacağını kaydeden Çağlar, şirketlerin paraları kendi çalışanlarına dağıtacağını bildirdi. Ancak kapanan şirketler olduğunu hatırlatan Çağlar, bunlara herhangi bir şubeye müracaatı halinde ödemelerin gerçekleştirileceğini kaydetti.
       
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
       Bu arada Zorunlu Tasarruf Fonu’nda biriken ana paraların, hak sahiplerine Nisan ayı içinde ödenmesine ilişkin yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
       Cumhurbaşkanı Sezer’in dün onayladığı yasa, fonda biriken ve şu ana kadar ödemesi yapılmayan 1.4 katrilyon liralık ana paranın, bu ay içinde hak sahiplerine ödenmesini öngörüyor.
       Fonda kalan nema tutarı ise, 2004 ve 2005’te dörder, 2006’da da iki olmak üzere 10 taksitte verilecek.
       
Ödeme nasıl yapılacak?
       Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anapara (Tasarruf Kesintisi ve Devlet/İşveren Katkısı) ödemeleri için şahsi başvuru yapacakların, anaparalarını almak üzere T.C. Ziraat Bankası A.Ş’nin herhangi bir şubesine, Tasarrufu Teşvik Hesap Numarası, T.C. Kimlik Numarası, kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi ile başvurmaları gerekiyor.
       Bu gruptakiler için anapara ödemeleri, tasarruf teşvik numarasının son hanesine göre, sırayla yapılacak.
       Hak sahibinin, Tasarrufu Teşvik Hesabı şahıs bilgileri ile ibraz edilen kimlik bilgilerinin farklı olması halinde, ikinci bir kimlik (pasaport, evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmesi istenecek. Hak sahibine, ilgili taahhütnameyi imzalamasının ardından yapılacak anapara ödemeleri, tasarruf teşvik numarasının son hanesine göre sırayla yapılacak.
       Bu çerçevede, tasarruf teşvik numarasının son hanesi;
* 1 olan hak sahiplerine 30 Nisan-1 Mayıs 2003,
* 2 olan hak sahiplerine 2 Mayıs -5 Mayıs 2003,
* 3 olan hak sahiplerine 6 Mayıs -7 Mayıs 2003,
* 4 olan hak sahiplerine 8 Mayıs -9 Mayıs 2003,
* 5 olan hak sahiplerine 12 Mayıs -13 Mayıs 2003,
* 6 olan hak sahiplerine 14 Mayıs -15 Mayıs 2003,
* 7 olan hak sahiplerine 16 Mayıs -20 Mayıs 2003,
* 8 olan hak sahiplerine 21 Mayıs -22 Mayıs 2003,
* 9 olan hak sahiplerine 23 Mayıs -26 Mayıs 2003 tarihlerinde ödeme yapılacak.
       Ancak, 27 Mayıs 2003 tarihinden itibaren bu sıralama aranmayacak.
       
       Şahsi başvuru yapacaklar dışında kurum veya işyerlerinde çalışanlar, “işyerleri” aracılığıyla da anaparalarını alabilecek. Bu kapsamdaki hak sahipleri, istedikleri takdirde, halen çalıştıkları ve Tasarrufu Teşvik İşyeri Sicil Numarası ile elektronik posta adresi uzantıları (.gov.tr., .mil.tr, .k12.tr,.edu.tr, .com tr) olan Kurum veya işyerlerine başvurarak, kurum veya işyerleri aracılığıyla da anaparalarını alabilecek.
       
KURUM VE İŞYERLERİNİN YAPACAĞI İŞLER
       Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu takdirde, Kurum veya işyerleri yetkilileri, anapara ödemesi işlemleri için son bir ay içinde verilmiş kamu ve kuruluşları için resmi görevlendirme/yetki yazısı, diğer kuruluşlar için noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, işyerlerine ait tasarrufu teşvik işyeri sicil numarası, kurum veya işyeri irtibat telefonu, elektronik posta adresi ile birlikte en son anaparaları yatırdıkları Ziraat Bankası şubelerine başvuracaklar.
       Bu bilgiler esas alınarak Bankaca hazırlanacak formlar, kurum veya işyerlerine elektronik posta ile iletilecek. Kurum veya işyerleri, taahhütnameyi veren hak sahipleri için, elektronik ortamda gönderilen bu formlara, hak sahiplerinin tasarrufu teşvik personel hesap numaraları ile T.C. kimlik numaralarını işleyerek, Bankaca bildirilen elektronik posta adresine geri gönderecek.
       Banka, bu formların kendisine ulaşmasını takiben, söz konusu hak sahiplerinin Tasarrufu Teşvik Hesapları kayıtlarındaki anaparalarını ilgili şubeleri aracılığıyla kurum veya işyeri yetkililerine ödeyecek.
       Kurum veya işyerleri yetkilileri, ödeme sırasında adlarına başvurdukları hak sahiplerinden taahhütnameyi aldıklarını ve bunları kurumlarında veya işyerlerinde saklamayı taahhüt edeceklerini de içeren ilgili taahhütnameyi imzalayacak. Kurum veya işyeri yetkilileri, tahsil ettikleri bu tutarları nakten veya hesaben 5 iş günü içinde hak sahiplerine ödemek zorunda.
        Hak sahiplerine ödenmeyen tutarlar, 6. iş günü içinde ilgili Banka şubesine hak sahibinin tasarrufu teşvik hesabına intikal etmek üzere iade edilecek.
       
EMEKLİLİK VE ÖLÜM HALİNDE YAPILACAK ÖDEMELER
       İlgili Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak emeklilik ödemeleri başvurularında ise hak sahiplerinin, Bankanın her hangi bir şubesine, emekli cüzdanları, Tasarrufu Teşvik Hesap Numaraları, T.C. Kimlik Numarası, kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi ile birlikte başvurması gerekiyor.
       Hak sahibinin, Tasarrufu Teşvik Hesabı şahıs bilgileri ile ibraz edilen kimlik bilgilerinin farklı olması halinde halinde ikinci bir kimlik (pasaport, evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmesi istenecek. Hak sahibine, ilgili taahhütnameyi imzalamasını takiben ödeme yapılacak.
       Ölüm halindeki ödemeler için de kanuni mirasçıların, veraset belgesi (ilamı) ile birlikte, Bankanın herhangi bir şubesine, kendi kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi ile başvurması gerekiyor. Ödemeyi yapacak Banka şubesi, ölenlerin kanuni mirasçılarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra veraset belgesindeki (ilamındaki) payları doğrultusunda ödeme yapacak.
       
ÖDEME YAPILAMAYACAKLAR
       Öte yandan Tasarrufu Teşvik Hesaplarına yatırılmayan veya Banka şubelerine yatırılmış olmasına rağmen, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi Hakkında Tebliğin ilgili fıkrası uyarınca, işyerleri tarafından “Tasarrufu Teşvik Kesintileri 3 Aylık Şahıs Bildirim Formları” Banka’ya intikal etmemiş olan tutarların ödenmesi talep edilemeyecek.
        Bu tutarlar, Tasarrufu Teşvik Hesaplarına süresinde ödenmeyen anaparaların ilgili Kanunun uyarınca, ilgili Tasarruf Teşvik Hesaplarına yatırılmasını takiben;
* Tasarrufu Teşvik Hesaplarına süresinde ödenen ancak ilgili dönem formları Banka’ya intikal etmemiş tutarların ilgili kurum veya işyerlerinin,
* “Tasarrufu Teşvik Kesintileri 3 Aylık Şahıs Bildirim Formları”,
* “Tasarrufu Teşvik Kesintileri Aylık Bildirim Formları” ve Banka dekontlarını ilgili döneme ilişkin anaparanın yatırıldığı şube aracılığı ile Bankaya iletilerek Tasarrufu Teşvik Hesapları kayıtlarına işlenmesini takiben ödenecek.
       Ayrıca Tasarrufu Teşvik Hesap numaralarını bilmeyen hak sahipleri, öncelikle kurum veya işyerlerine, kurum veya işyerlerinden bu numaralarını öğrenemeyenler ise nüfus bilgileri ile Banka şubelerine başvurabilecekler.
       Birden fazla Tasarrufu Teşvik Hesap numarası olan hak sahiplerinin ise Tasarrufu Teşvik Personel Numaraları ile Banka şubelerine başvurarak hesaplarını bir hesapta birleştirmeleri gerekiyor.
       
   
MSNBC News Sezer, nema ödemelerini onayladı
MSNBC News Nemalar Nisan'da ödeniyor
MSNBC News 'Nema' tasarısı Meclis'ten geçti
MSNBC News Erdoğan: Nema paraları hazır
TOP5 Bankaların kara tahtaları siliniyor
 
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları