Home page
Haber Menüsü


Koç Topluluğu’nda e-dönüşüm
e-dönüşüm: 17 Kasım 2002 - bölüm2
NTV
17 Kasım — Dijital yaşamın sunduğu imkanları tanıttığımız e-dönüşüm programından merhaba... Bilişim teknolojileri artık hayatımızın birer parçası. elektronik devrim bireyler, devlet ve özel sektör için bir çok imkan sunuyor. Özel sektör şirketleri ise bu konuda öncü rolünde... Biz de e-dönüşümün bu bölümünde e-devrimle ofislerde yaşanan değişimi, bilişimin iş yaşamında sağladığı kolaylıkları anlatacağız...

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  e-dönüşüm hayatımızın her alanında yaşanan elektronikleşmenin bir simgesi. bireyler, devlet ve özel sektör e-devrim sayesinde daha verimli hale geliyor, işler daha ucuz ve daha kolay yapılıyor.
       Özel sektör ise e-dönüşümde lider rolünde. Gelişmiş ülkelerle Türkiye arasında bu konuda hala büyük bir fark olsa da, şirketler devlete ve bireylere kıyasla e-dönüşümde büyük yol katetmiş durumda.
       Ofislerde, dolapları dolduran dosyaların azalması, kağıt evrakların yerine disketlerin daha da çok kullanılır olması ya da e-mailin yaygınlaşması e-dönüşümün henüz başlangıcı. bilişim teknolojilerinin iş yaşamı için sunduğu pek çok imkan var. Bu imkanları kullanan şirketler çağımıza ayak uydurabiliyor. Çünkü gelişmiş ülkelerle rakebet edebilmenin şartlarının başında elektronik devrimi yakalamak geliyor. Bunun için de başta şirket yöneticileri olmak üzere, çalışanların zihniyetinin değişmesi gerekiyor. çünkü en yeni teknoloji satın alınsa bile bunu kullanacak insan faktörünü unutmamak gerekiyor.
       e-dönüşüm, ofislerde iş süreçlerini hızlandırıyor, verimliliği arttırıyor, dolayısıyla kar maksimize edliyor, ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.
       Satıştan insan kaynaklarına , üretimden pazarlamaya iş akışı, e-dönüşümle tamamen değişiyor, ofislerde, fabrikalarda iş yaşamı şeffaflaşıyor, e-dönüşümün öncüsü olan şirketler büyük bir rekabet avantajı kazanıyor.
       Ve dünyada çoktan başlamış olan bu değişimde Türkiye bir yol ayrımında.
       Şirketler e-devrimde hızla ilerliyor ancak bilişim teknolojilerini, altyapı yeterli olmadıkça kullanmak zorlaşıyor, bu yüzden burada beklenen devletin teknolojik altyapıyı güçlendirmesi ve özel sektöre gelişmiş ülkelerle rakabet yolunu açması.
       e-dönüşüm projeleri iş yaşamına verimlilik, hız ve kolaylık getiriyor. Koç topluluğu da bu dönüşümün Türkiye’deki öncülerinden. şimdi topluluk kendi içlerinde yaşadıkları bu olumlu gelişmeyi tüm Türkiye’ye yaymak amacında...
       Türkiye’de e-dönüşüm denince ilk akla gelen isimlerinden biri Koç topluluğu. kendi bünyelerinde kurdukları bilgi grubu ile, e-dönüşüm projelerine başlayan topluluk, şimdi bu projelerin meyvelerini topluyor. ve e-dönüşüm sayesinde yakaladıkları verimliliğin tüm Türkiye’ye yayılabilmesi için çalışmalar yapıyor.
       
MEHMET ALİ BERKMAN
       

e-dönüşüm projesinin başlangıcı 2001 yılının başına gider. Biz o zaman 3 yıllık bir süre içersinde iş yapış şeklimizi, yeni eknominin gereği olan bir duruma dönüştürmek amacıyla bu projeyi başlattık. Ne demek yeni ekonominin gereği? Yeni ekonominin birkaç tane temel göstergesi var. Bir tanesi bunlardan en önemlisi artık globalleşti bütün dünya. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde olan bir hadise bir sanayi, ticari herhangi bir hadise hemen bizi etkiliyor. Bu birinci neden. İkinci neden, elektronik ortamda işlerin yapılışı karar verme mekanizmasının çok hız kazanmasına gerek duyuruyor. Bu ne demektir? Bu, verilerin çok hzılı işlenmesi, analiz edilmesi ve süratli karar verilmesini gerektirir.
       Yani biz elektronik dönüşüm moda olsun diye değil, tamamen iş yapış tarzımızı maliyetlerimizi düşürme yöneünde verimliiği arttırma yönünde değiştirmek istediğimiz için girdik.

       
ALİ KOÇ
       

Bir kere bu bir lüks bir tercih değildi bizim için. Olmazsa olmaz bir durumdu. Niye olmazsa olmaz bir durumdu? Çünkü daha rekabetçi olabilmemiz için, bugünkü konumumuzu koruyabilmemiz için, bu teknolojinin yarattığı imkanlardan yararlanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla Koç holding bugün biliyorsunuz Avrupa’ya açılıyor, bölgesel bir vizyonu var, gerek Arçelik’le gerek diğer şirketleriyle, dolayısıyla bizim rekabetçi olabilmemiz lazım. dünyaya baktığınız zaman da rekabetçi, global şirketlerin hepsi, bu teknolojiyi kullanıp çok daha verimli iş süreçleri yaratıyorlar, dolayısıyla bunun dışında kalma gibi bir lüksümüz yoktu. İkinci sebep de bunu bu kadar kamuoyuna yaymamızdaki ana neden de biliyorsunuz vehbi Koç zamanında toplumumuzu sanayileştirebilmek için Türkiye’ye bir sürü yeni yatırımlar vasıtasıyla yeni ürünler servisler getirdi. Biz de bunu bir sorumluluk olarak bugünün çağında sanayi toplumu, bilgi toplumuna geçiyor, dolayısıyla biz de burada kendimizde bir sorumluluk görüyoruz. ve mümkün olduğu kadar da bu e-dönüşümü bilişim teknolojilerinin yarattığı imkanları insanlara anlatmaya çalışıyoruz.
       e-dönüşüm projelerinin temelleri aslında çok daha eskiye dayanıyor. Ancak 2001 yılı Koç grubu için bir dönüm noktası. 2001’de üst düzey yöneticilerin yurtdışında aldıkları eğitimle birlikte, Koç şirketlerinde, Cisco ortaklığıyla sistematik bir dönüşüm süreci başlıyor.
       
SUAT BAYSAN
       

Koç holding projesi yaklaşık 2,5 sene önce başladı ve holdingdeki üst düzey yöneticileirn bu projeye yaklaşımı ve heyecanla başladı. Birlikte yola çıkmaya karar verdik ve yola çıkarken de tüm holding içerisinde bu projeyi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Önce pilot projeler gerçekleştirildi ve holding çalışanlarına bir anketle proje başlandı. Nerede olduğumuzu birlikte tesbit ettik nerede olduğumuzu tesbit ettikten sonra da çeşitli küçük projeler üreterek ve önce küçük küçük projeler üreterek başarı yolunda adım attık birlikte. Şu anda sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da tahmin ediyorum en önemli e-dönüşüm projelerinden birisi oldu Koç projesi.
       Cisco, bir çok şirkete e-dönüşüm projeleri hazırlıyor. Bunun için üzerinde durdukları en önemli kriter ise liderlik.
       
SUAT BAYSAN
       

4 kriter üzerinde yoğunlaştık. bunlardan bir tanesi liderlikti. Lider derken şirketteki tek bir lider değil, tüm liderlik takımına e-dönüşüm felsefesi ve metolojisi anlatıldı. İkincisi bir yönetim kuruldu e-dönüşüm projelerinin takibinden tutun da bunun uygulamasına kadar işlenecek olan sistem oturtuldu. 3. kriter ise özellikle çalışanların yetkinlikleri yonusunda ciddi bir eğitim programı başlatıldı. Ve 4. kriter de ki önemli bir kriter, teknoloji altyapısına bakıldı, e-dönüşüm projelerinin teknolojiyle dönük larak şirket içerisindeki yansımasından, ne gibi değişiklikler yapılabilir, nasıl uygulanabilir şeklinde bakıldı ve tahmin ediyorum bu anlamda ciddi başarılar kazanıldı.
       Koç grubunun bazı e-dönüşüm projelerine birlikte imza attığı SAP’nin Türkiye genel müdürü Safa Haktanır e-dönüşümün getirdiği kolaylakları anlatıyor.
       
SAFA HAKTANIR
       

Bir basit bir örnekle vermeye çalışırsak şöyle birşey ortaya çıkıyor: Koç holding bünyesinde diyorlar ki, bir bordro sistemi olarak SAP’ye karar verelim. Yani bordrolarımızın insan kaynakları çatısı latında bordrolar SAP’de yapılsın. Bu çalışma başlatıldı ve yürüyor. Biz Koç grubuyla şunu konuşuyoruz. Employer satisfaction dediğimiz bir modülümüz var. Bu isim böyle karıaşık bir ismin ardındaki fikir çok basit. herkes kendi işini kendi yapsın. Kendi işini kendi yapmak ne demek. Bordroya bakıyorsunu ki siz ben bastırdım efendim adresinize göndericem. Yoo bastırmayın, elektronik ortamda sizin e-mailinize gelsin bir. İkincisi tatile mi çıkmak istiyorsunuz. bunu gidip bir kağıt doldurup sekreter üzerinden managerinize göndermeyin. sisteme girin şu şu tarihte ben çıkıcam deyin, bunu bastırın, düğmeye basın, gitsin menejerinizin önüne, o da kabul ediyor mu etmiyor mu karar versin. Ya da benim senede 15 tatil günüm var sacaba kaç tanesini kullandım dediğinizde bir düğmeye basarak bunu görün. İşte bizin kastettiğimiz ...com süreci içerisinde şirketlere verim getirecek olan olay bu. Niye kağıtlar ortadan kalkacak, lüzumsuz telefon konuşmaları olmayacak, lüzumsuz tartışmalar ortaya çıkmayacak ve böylece işler daha hızlı yürüyecek.
       
Bilgi teknolojilerini kullanmak kolay, ancak kişilerin zihniyetlerini değiştirmek zor. Buna rağmen çalışanlar, e-dönüşüm projelerinden memnun.
       e-dönüşüm projelerinin karşılaştığı zorlukların başında, kişilere değişimi anlatabilmek geliyor bu yüzden değişim sürecine hemen netice alınabilecek projelerden başlamak gerekiyor.
       
TUNÇ BERKMAN
       

İlk başta kolay hayata geçirilebilir 3 aylık projeler hep başarı getirecek projeler yani bizim kısaca ağaçta asılı meyva diye bir toplanmaya hazır meyvalar olarak olgunlaşmış fakat işte şöyle bir sallanması gereken projeler diye düşünebilirsiniz bunları. Bunları hayata geçirdiğiniz zaman çalışanlar daha çok sahiplenip oradan da gördükleri faydayla 6 aylık, 9 aylık 12 aylık olan projeleri de zaman içerisinde hayata geçirmeyi hedefleyen bir çalışma metodolojisi var.
       Elektronik devrim’in bir şirkette uygulanabilmesinin başlıca koşulu şirket liderlerinin e-dönüşüme inanması. Bu da her zaman kolay gerçekleşmiyor.
       
TAYFUN UĞUR
       

Bu gibi projelerde tabiri caizse biraz itiyorsunuz, biraz çekiyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar kapsamlı yani grubun, Koç grubunun özellikle Türkiye’nin krizden geçtiği bir dönemde böyle kapsamlı bir çalışma yapılabilmesi için en başta üst yönetimin böyle bir değişime hem inanması hem de inançtan öteye gönül vermesi lazım, zaman ayırması lazım ve organizasyonun diğer fertlerine diğer kademelerine bu işin başında olduklarını hissettirmesi lazım. Birinci unsur bu. İkinci önemli nokta ise, yöentim, üst yönetim özellikle bu işi ne kadar sahiplenirse sahiplensin diğer kademeler burada hem kendileri açısından şirket olarak hem de kendileri açısından birey olarak bir fayda görmeleri lazım.
       Biz bu ikisinin dengesi içerisinde yani hem üst yönetimin bu işi destekledği mesajı hem de öte taraftan hızlı pratik çabuk sonuca ulaşan çalışmalarla tabanı tabiti caizse kazanarak mesafe katettik.

       
MEHMET ALİ BERKMAN
       

Mesela biz bu yıl tüm insan kaynakları sürecini grupta elektronik ortama taşıdık. Hatta bu konuda ilk başladığımızda bürokrasi olacak nedeniyle epey eleştiri de aldık. Elektronik ortama taşımadan önce. Esas işimiz bu değil ki bizim gibi yani yöenticiler sanki ticari faaliyetler, sanayi faaliyetler esas iş, üretimsel faaliyetler esas iş değil gibi algıladılar bu bir de direnç oldu. Herşeyde olduğu gibi yenilikte dolayısıyla derhal Microsoft ile de işbirliği yaptık bir insan kaynakları portalı burada şey yaptık. Değişik uygulamalar vardı şirketlerde değişik software’ler yazılımlar vardı. hemen bir translater yaptık araya tercüman programı koyduk diyelim Dolayısıyla şirketlerdeki verileri burada merkesi bir veri tabaında topladık.
       
HALUK MAGA
       

Koç holding bünyesindeki değişim çok kolay bir iş değil ama nihayetinde ulaşına nokta açısından olaya baktığımızda çok çok önemli bir aşamayı getiriyor. Çünkü çok daha verimli, çabuk hareket eden, çabuk karar alabilen, çabuk uygulayan bir yapıdan söz ediyoruz. Dolaysıyla verimlilik artışı, dolayısyla dünya pazarlarında rakabet gücü artışını görmekteyiz.
       Elektornik dönüşümün şirketlere getirileri çok ancak zihniyetleri değiştirmek kolay değil, ancak yine de projeler neticelendikçe, çalışanların da yöneticilerin de e-dönüşüme inancı artıyor. Arçelik, Beko ve Koç holding’de başlayan pilot projelerin olumlu sonuçları alınınca, e-dönüşümün Koç topluluğuna yayılmasına karar verilmesi bunun önemli örneklerından biri.
       
TUNÇ BERKMAN
       

Biz ilk üç şirkette belli bir hedef koymuştuk, o hedefler yakalandıktan sonra, e-dönüşüm yürütme komitesi bunu değerlendirdi, bunu değerlendirdikten sonra da dediler ki biz bunu yaygınlaştıralım hedeflere ulaşıldı. Temmuz 2001’de sekiz şirket daha dahil oldu projeye ondan sonra bu aralık 2001’le ocak 2002 arasında da yaklaşık bir on şirket girdi. Koç topluluğunun %85’ini temsil eden, içinde Tofaş’ın Aygaz’ın Koçbank’ın Arçelik’in Beko’nun da bulunduğu belli başlı büyük firmalarımızın da bulunduğu Koç topluluğunun 2001 cirosunun %85’ini temsil eden şirketlerle e-dönüşüm projesi yaygınlaştırılmış oldu.
       
TUNÇ BERKMAN
       

Mesela toplu satın alma yaptığınız zaman satın alma yaptığını zaman satın alma işlevindeki insansal faktörleri dışarıda bırakıyorsunuz. Çünkü tamamen bir elektronik platform düşünün fiyatlar ortada teklifler ortada herkesin verdiği teklifi diğerleri görebiliyor. Açık rekabet ve insane insiyatifinden uzaklaştırmış oluyorsunuz sistemi tamamen verimlilik ve finansal bir rekabet haline geliyor toplu satın alma da o da tabii bazı kişilerin çıkar ilişkisi açısından kolay kabul edemediği bir nokta olabiliyor ama tabii şirketlerin bir de iş yapma süreçleri değişirken bazı konularda da merkezileşiyor. Merkezileşmesi bazı konuların işte insane kaynakları yönetimi olsun, mali denetim sistemleri olsun, işte haber takip, işte biizn bir e-arşiv projesi vardı, şirketler kendi başına kendi haberlerini basıdna çıkan görsel ve yazılı takip edeceklerine bunu merkezi olarak bir yerde bir fason şirket var, onlar bir database’e giriyorlar, ve tüm şirketler bunu aynı yerden takip edebiliyorlar, böylece ayrı ayrı bu işi yapacaklarına ayrı ayrı insan kaynağı kullanacaklarına bu iş için o insanları başka yerlerde değerlendirip, bu işi daha uzmanlaşmış, daha kolay alabilecekleri daha işlevsel bir system üzerinden takip etme imkanına kavuşuyorlar. Bazı kişiler bunu daha kolay kabulleniyor, bazılarının kabullenmesi zaman alıyor.
       Koç şirketlerinde yaşanan elektronik dönüşümün birinci fazı, yani ilk aşaması şu anda tamamlanmış durumda. bu aşamadaki hedefleri tutturan topluluk, şimdi yeni projeleri hayata geçirecek.
       
TAYFUN UĞUR
       

Daha ilerde nereye gidiyoruz? Şimdi o zaman çok global bir tablo, detaya girmeden bir tablo çizmek gerekirse bu sürecin başlangıcında bahsettiğim gibi yani çok ham datanın elektronik ortamda satndart bir şikilde gönderilmesi, alınması, depolanmasını konuşuyoruz, bu çok taktik bir seviyede. Buradan yukarı çıktıkça artık siz salt datadan uzaklaşıyorusnuz daha çok üst düzey karar vermeye doğru gidiyorsunuz. Yani, başlangıç noktanızdaki çözümler taktik çözümlerdir. biraz daha ilerledikçe daha çok operasyonel çözümlere gidiyorsunuz. Bu yukarılara çıktıkça şirketin stratejisine kadar yani karar alma süreçleri ve karar alma süreçlerine yardım eden bir takım sistemler bir takım raporlama sistemleri gibi noktalara kadar çıkıyor.
       Bundan sonraki aşamalarda da Koç grubundaki e-dönüşüm projeleri aynı hızla devam edecek gibi görünüyor. Zaten daha verimli ve daha hızlıyı arama süreci hiç bitmeyor. Ve şimdi bu süreçte Koç grubu önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Elektronik devrimle yaşanan olumlu değişimi Türkiye’ye yaymak.
       e-dönüşüm iş yaşamına sadece hız ve verimlilik getirmiyor. Bilgi teknolojileri sayesinde maliyet tasarrufu sağlanıyor, şirket karları artıyor.
       
ZERRİN UNCU - ÜRÜN YÖNETİMİ
       

e-dönüşüm bizim iş hayatımızda özellikle bizim iş hayatımızda yoğun kullandığımız bilgilere elektronik olarak daha hızlı erişmemizi ve bu bilgileri bilgi grubu içerisindeki diğer bireylerle paylaşmamızı ve bu paylaşımlı ortamda da bu bilgileri çoğalmamızı sapladı. Baktığınız zaman bu bize neyi getirdi? Bilgiye daha hızlı erişebiliyoruz, eriştiğimiz bu bilgiyi paylaşarak Koç bilgi grubu içerisinde belki de tanımadığımız insanlarla tanışmamızı ve aynı ortam üzerinde çoğalmamızı sağlıyor.
       
OSMAN CAMBAZ - ÇAMAŞIR MAKİNASI TEST OPERATÖRÜ
       

95 yılı ve öncesinde ürettiğimiz ürünlerin fonksiyonel testlerini operatörler ile manuel bir ortamda yapıyorduk. şu anda ise ürünlerimizin fonksiyonel testlerini elektronik bir ortamda yapmaktayız. Burada sıfır hata ile üretimi gerçekleştiriyor durumdayız. Ürettiğimiz ürünlerin fazla olmasından dolayı hata yapma riskimiz manuel ortamda çok fazla idi. Bunu minimize ettik, hatta sıfıra indirdik diyebiliriz.
       
DURMUŞ BAŞGÖNÜK - ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜ MALZEME TAKİP OPERATÖRÜ
       

e-dönüşüm öncesi üretim programlarını firmalarla, yardımcı sanayilerimizle telefon yardımıyla ve sürekli iş yoğunluğu bakımından dakikalarca süren telefon konuşmaları ile yapıyorduk ama e- dönüşüm sonrası artık elektornik posta servisi ile bir tuşla bile ulaşabiliyoruz. Bu da bize zaman ve kazanç sağlıyor.
       
ZİYA AŞKAR - BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
       

İnsanları bu işe inandırmamız gerekiyordu. Çünkü insanlar bu tip teknolojilerle daha önce çalışmamışlardı ve bazı çekinceleri vardı. İşte yöneticilerimizden gerekli desteği alarak onları bu işe inandırdık. Zaten kullandıktan sonra bunun kolaylığını gördüler ve çok rahat ve istekli bir şekilde kullanmaya başladılar. Ondan sonra kendisi çorap söküğü gibi geldi devamı. Şimdilerde işte e-dönüşüm diye isimlendirdiğimiz çalışmalarımıza 98 yılında başlayıp taa bugüne kadar getirdik.
       
YELİZ TÜTER - ÇAĞRI MERKEZİ MEMURU
       

e-dönüşümün biz genelde tüketicilerle görüşüyoruz. Tüketiciler bizi aradığında eskiden çağrıları sadece bölge müdürlüklerine iletip onlar vasıtasıyla bir sürü telefon trafiği falan yaşayıp bu şekilde çağrıları onlara iletebiliyorduk. Fakat şu anda e-dönüşüm sayesinde bilgisayar ortamında direkt çağrılarımızı servislerimize kadar iletip bu şekilde iletişimi sağlayabiliyoruz.
       
CANAN PAŞAREL - DANIŞMAN
       

Örneğin biz burada İstanbul’da yaptığımız bir projede veya bir sorun çözümünde bizim Erzurum’daki veya Adana’daki bölgedeki çalışan arkadaşlarımız o sorunun çözümünü teknik olarak o bilgiye daha kısa zamanda erişebilmektedirler. Böylece tek bir merkezde topladığımız bilgi alt yapımızla işlerimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Tekerleği yeniden keşfetmiyoruz.
       

       
BORA KÖSE - ÜRÜN YÖNETİMİ
       

e-dönüşümün belki ilk yararı bize bilgi kaynaklarına uzaktan erişim olması gerekir. Günümüz toplumunda en çok şu anda ihtiyaç duyduğumuz şey zaman. Özellikle rakiplerimiz karşısında da zamanı ne kadar iyi kullanırsak o kadar önde oluruz demektir. Artık bilgi kaynaklarına erişim için uzaktan cihazlarla beraber bilgilere ulaşmak gerekmiyor. Yani dünyanın neresinde olursanız olun belki dünyanın Türkiye’nin en uzak noktasındaki bir otelde olursanız olun bir bilgisayar tuşuna basmakla internet üzerinden bilginin tüm kaynaklarına ulaşabiliyorum. Hatta oradan teklif bile hazırlamam, bana ait ürünlerin yeni versiyonunu öğrenebilme, yeni bilgiler alma bunlara bile kavuşabiliyorum. Hatta hatta oradan teklif hazrılayıp müşterime bile gönderme şansım var.
       
MURAT YAVAŞ - KALİTE GÜVENCE BÖLÜMÜ TEST OPERATÖRÜ
       

Eski sisteme baktığımızda yeni sistem bize makinaların yıkama dereceleri, sıkma dereceleri ve sıcaklık ölçümlerini bilgisayar ortamında görmek bize çok büyük kolaylıklar sağladı. Eski sistemde kaçırdığımız her an kaçırabiliyorduk, şu anda bilgisayar ortamında ne zaman ulaşmak istediysek her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz.
       e-dönüşüm’den bu haftalık da bu kadar. bize e-dönüşüm@ntv. com. tr adresinden ulaşabilirisniz. haftaya yine aynı saatte dijital yaşamın sunduğu imkanları paylaşmak üzere.
       
       

MEHMET ALİ BERKMAN - Koç Holding Stratejik Planlama ve İnsan Kaynakları Grup Bşk.
       TUNÇ BERKMAN - Koç Topluluğu e-dönüşüm Proje Lideri
       ALİ KOÇ - Koç Bilgi Grubu Başkanı
       TAYFUN UĞUR - Koç Bilgi Grubu Stratejik Planlama Dir.
       SUAT BAYSAN - Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü
       HALUK MAGA - Microsoft Türkiye Genel Müdürü
       SAFA HAKTANIR - SAP Türkiye Genel Müdürü

       
       
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları