Home page
Haber Menüsü


Güncelleme: 15:51 TS 4 Eyl., 2002
NTV-MSNBC
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi hedefleri

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde üzerinde uzlaşılan metinde şu hedefler yer alıyor:

       Su ve kanalizasyon: 2015 yılına kadar temiz suya ulaşamayan insan sayısı yarıya indirilecek.
       
       Enerji: Yoksulların elektrikten yararlanabilmesi için çaba gösterilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılacak.
       
       Doğal hayat: 2010 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybının azaltılması için çalışılacak.
       
       Yardım: Gelişmiş ülkeler ulusal gelirlerinin binde 7’sini yoksul ülkelere kalkınma yardımına ayıracak. (İlk olarak 1970 yılında belirlenen bu hedef, sadece 5 ülke tarafından uygulandı)
       
       Balıkçılık: Tüketilen balık stokları 2015 yılına kadar yenilenecek.
       
       Kimyasal maddeler: 2020 yılına kadar, kimyasal maddelerin çevreye ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde üretilmesine ve kullanılmasına çalışılacak.
       
       Önlemci yaklaşım: Devletler, çevreye zarar vermesi muhtemel yeni ürünler konusunda önlem alacak.
       
       İyi yönetim: Gelişmekte olan ülkelerin, mali sistemlerinde şeffaflık ve güvenilirliği sağlaması öngörülüyor. Fakat bu, söz konusu ülkelere yapılan yardım için şart koşulmuyor.
       
       Yoksulluğun yok edilmesi: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yönetilecek ve gönüllü bağış esasına dayanacak Dünya Dayanışma Fonu’nun kurulmasına çalışılacak.
       
       Ticaret: Üçüncü Dünya ülkelerinin ürünlerinin dünya pazarlarına girişini kolaylaştırmak için 1 Ocak 2005’e kadar Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde bir anlaşma yapılmasına çalışılacak.
       
       Sübvansiyonlar: Gelişmiş ülkelerin ‘ticarete zarar veren iç desteği’ azaltması konusunda görüşmeler yapılacak.
       
       Küreselleşme: Küreselleşmenin ekonomik krizler, güvensizlik, yoksulluk ve eşitsizlik gibi olumsuz etkileri dikkate alanacak.
       
       Özel sermaye: Kamu sektörü ve özel sektör ortaklıkları cesaretlendirilecek.
       
       Zengin ülkelerin sorumlulukları: Plandaki hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda zengin ülkeler daha fazla sorumluluk sahibi olacak.
       
       Tüketim ve üretim: Toplumların üretim ve tüketimlerinde köklü değişimler yapılması için, kalkınmanın sürdürülebilir kılınması için çaba gösterilecek.
       
       İklim değişimi: ‘Küresel ısınmayla mücadeleyi öngören Kyoto Anlaşması’nı onaylayan ülkeler, onaylamayanları ‘bir an önce’ iklim değişiklikleriyle mücadele için imza atmaya çağırıyorlar’ ifadesi metinde yer alacak.

 

 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları