Home page
Haber Menüsü


ÖTV Yasa Tasarısı onaylandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Özel Tüketim Vergisi Yasa Tasarısı’nı değişiklik yapmadan kabul etti. Tasarı 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Ankara
AA
23 Mayıs— TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, hükümet tarafından Cuma günü TBMM Başkanlığına sunulan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Yasa Tasarısı üzerine görüşmelerini tamamlayarak kabul etti. Komisyonda muhalefete mensup milletvekillerinin birçoğunun bulunmaması nedeniyle, tasarının 20 maddesi değişikliğe uğramadan kabul edildi.

   
 
       
   
MSNBC News Mini vergi paketi tamam
MSNBC News ÖTV'de sorun çıktı, IMF aktarıma karşı
MSNBC News Oral: ÖTV'de pürüz yok
MSNBC News ÖTV'de kapsam genişliyor
MSNBC News İkinci el otoya ÖTV uygulanmayacak
MSNBC News Oral: ÖTV ek yük getirmeyecek
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Tasarının en fazla tartışma konusu olan, ÖTV oranları ve paylarının değiştirilmesine Bakanlar Kurulu’na kuruluna yetki veren 12. maddesiyle ÖTV hasılatının paylaşımını düzenleyen 17. maddesi de değiştirilmedi.
       ÖTV kapsamına giren 207 çeşit ürün, tasarıda 4 liste halinde düzenleniyor. 1 sayılı listede akaryakıt, doğalgaz, madeni yağlar ve solvent türevleri, 2 sayılı listede otomobil, motosiklet, uçak, helikopter, yat ve kotra, 3 sayılı listede alkollü içkiler, sigara ve tütün mamulleri ile kolalı gazozlar, 4 sayılı listede de KDV’nin lüks tüketim malları grubuna giren ürünler bulunuyor.
       Akaryakıt ürünlerinde, Akaryakıt Tüketim Vergisi ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payı kaldırılarak, bunun yerine ÖTV getiriliyor. Solvent türevlerinin akaryakıt ürünlerine karıştırılmasını önleyendüzenlemedeki “tecil-terkin” uygulaması ile sanayiciye ek bir yük getirilmesi önlenecek. Bu şekilde sanayide kullanılan solvent, “tecil-terkin” uygulamasıyla ÖTV’den istisna olacak. ÖTV, kapsamına giren her mala bir kez uygulanacak.
       
İKİNCİ ELDE ÖTV YOK
       Motorlu araçlarda, Taşıt Alım ve Ek Taşıt Alım Vergisi ile Çevre Fonu ve Trafik Tescil Harcının yerini alan ÖTV, motor silindir hacmi esas alınarak nispi olarak uygulanacak.
       ÖTV’nin ilk edinimde alınması nedeni ile ikinci el otomobil satışlarında vergi olmayacak. Böylece, tescil kayıtları gerçek durumu yansıtacak. Verginin mükellefi satıcılar olacak ve bu nedenle alıcıların zaman kaybı önlenecek.
       Taşıt alım vergilerinin yılbaşında artması nedeniyle vergi dairelerinde yaşanan yığılmayı da ortadan kaldıracak yeni düzenleme ile taşıt alımlarında kamu kurumlarına tanınan vergi muafiyeti de son bulacak.
       Tütün mamülleri ve alkollü içkilerde ise halen maktu veya nispi 7 ayrı vergi, fon ve pay alınırken, ÖTV’den sonra tek aşamada bir vergilemeye geçilecek.
       
ALKOL DERECESİNE GÖRE VERGİ
       ÖTV sonrası, saydam bir vergileme ile vergi kaybına müsait yapı ortadan kalkacak, verginin tamamı bütçeye gelir olarak yansıyacak. Ancak, ilgili kurumlara bütçeden pay verilecek.
       ÖTV’de alkol derecesine göre vergi tespit edilmesi nedeniyle daha adil bir vergileme de hayata geçirilmiş olacak. Halen yüzde 26 ve yüzde 40 oranlarında KDV’ye tabi olan mallarda ÖTV, imalat veya ithalat aşamasında bir defa alınacak.
       Bu çerçevede yüzde 26 ile yüzde 40 KDV kalkacak. Halen KDV’de lüks tüketim grubuna giren beyaz eşya, televizyon gibi ürünlerin yeraldığı 4 sayılı listedeki malların ÖTV oranları, Bakanlar Kurulu tarafından artırılamayacak, sadece sıfıra kadar indirilebilecek.
       
İSTİSNALAR
       ÖTV taslağında bu düzenlemeden istisna tutulan mal ve hizmetler ise şöyle belirlendi:
* İhracat, ihraç kaydıyla teslimler
* Sakatlara mahsus taşıtlar, ambulans, itfaiye, cenaze aracı
* Kişisel ve ailevi eşyaların ithali (taşıt araçları dahil)
* Petrol arama ve üretiminde kullanılacak yakıt ve yağlar
* Solventlerin sanayide kullanımı (tecil-terkin)
* Güvenlik güçlerinin silah alımları
* Silahlı Kuvvetler’in akaryakıt ve yağ alımları
* Geçici ithal, transit ve antrepo rejimi uygulanan mallar
* Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan mallar
* THK’nun uçak alımı
       ÖTV sonrasında kaldırılacak vergi, harç, fon ve payları da şöyle:
* Akaryakıt Tüketim Vergisi
* Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
* Taşıt Alım Vergisi
* Ek Taşıt Alım Vergisi
* Çevre Kirliliğini Önleme Fonu (Taşıt Alım Vergisi’nin 1/4’ü oranında)
* Trafik Tescil Harcı
* Eğitime Katkı Payı (Taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinden alınan)
* Özel İşlem Vergisi (Taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinden alınan)
* Mera Payı (tütün mamülleri ve alkollü içkilerden alınan)
* Ek Vergi
* Federasyonlar Payı( tütün mamülleri ve alkollü içkilerden alınan)
* Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
* Malul, Şehit Dul ve Yetimleri Payı
* Savunma Sanayi Destekleme Fonu (tütün mamülleri ve alkollü içkilerden alınan)
* Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Payı
* Toplu Konut Payı (tütün mamülleri ve alkollü içkilerden alınan. Halen sıfır)
       
KAMYONETTEN DÖNÜŞEN ARAÇLAR
       Komisyonda verilen bir önerge ile kamyonet gibi araçların otomobile dönüştürülmesi durumunda yüksek oranlı ÖTV alınması öngörülüyor. Bu durumdaki araçlar 1 Ağustos 2003 yılından itibaren yüksek oranlı ÖTV ödeyecekler.
       
ORAL: VERGİ YÜKÜ ARTMAYACAK
       Maliye Bakanı Sümer Oral, bazı vergilerin yeniden düzenlenmesini öngören “mini vergi paketi” konusundaki çalışmaların tamamlandığını söyledi.
       Oral, vergi paketi üzerindeki çalışmaların tamamlandığını, taslağı bu haftasonu veya gelecek hafta başında Başbakanlığa sunacaklarını söyledi. Oral, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusunda da, yasa tasarısı hazırlanırken ek bir vergi yükü yaratmayacak şekilde oranların belirlenmesine özen gösterildiğini söyledi.
       Öte yandan, Maliye Bakanı Sümer Oral’ın isteği ile ÖTV’nin yürürlük tarihi 1 Ağustos 2002 olarak değiştirildi.
       Hükümetten gelen tasarıda yürürlük tarihi 1 Temmuz 2002 olarak öngörülmüştü. İkinci el otomobil satışlarından verginin kaldırılmasıyla ilgili hükümler ise yasanın kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
       
IMF’YE TAAHHÜT EDİLMİŞTİ
       Hükümet, IMF’ye verdiği niyet mektubunda, tasarının Nisan ayında yasalaşacağını belirtmişti. Ancak yaşanan gecikme sonrası hükümet, tasarının Mayıs ayı sonuna kadar Meclis’ten geçmesini hedeflemişti.
       Sadece belli mal gruplarının vergilendirdiği tek aşamalı, az sayıda yükümlüsü olan ve yönetimi kolay kabul edilen ÖTV ile 16 vergi, harç, fon ve pay yerine tek vergi alınacak.
       
    TOP5 Bankaların kara tahtaları siliniyor  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları