Home page
Haber Menüsü


Şartlı Salıverme Tasarısı Meclis’te
Anayasa Mahkemesi’nin Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Yasa’nın bazı hükümlerini iptal gerekçesi doğrultusunda değiştiren yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Ankara
AA
19 Nisan— Tasarıya, müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin çekmeleri gereken toplam cezalarından on yıllık indirim yapılması öngörülüyor.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  İndirim, verilmesi gereken her bir ceza için ayrı ayrı değil toplam ceza üzerinden bir defalığına yapılacak. Bir kişinin çeşitli suçlarından dolayı cezaları ayrı tarihlerde verilmiş olsa bile bu cezaların toplamı üzerinden yapılacak indirim on yılı geçemeyecek.
       Çekmeleri gereken toplam cezalarından on yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi dolanlar iyi halli olup olmadıklarına bakılmaksızın derhal şartla salıverecek. Toplam cezaları on yıldan fazla olanlar ise kalan cezalarını çektikten sonra serbest bırakılacak.
       
ZAMAN AŞIMI
        Tasarıya göre, 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen ve şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı on yılı geçmeyen suçlardan dolayı haklarında henüz takibata geçilmeyen, dava açılmayan, henüz hüküm verilmeyen veya verilen hükmü kesinleşmeyen kişiler hakkında davaların açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenecek. Tutukluların tutukluluk hali kaldırılacak, bu suçlarla ilgili dosya ve deliller her bir suçun dava aşımı süresinin sonuna kadar saklanacak.
       Zaman aşımı süresi içinde aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmesi durumunda erteleme konusu olan suçtan dolayı da dava açılacak, önceden açılmışsa davaya devam edilecek. Zaman aşımı süresi, aynı cins ya da daha ağır cezayı gerektiren bir suç işlemeden geçirildiğinde ertelemeden yararlananlar hakkında kamu davası açılamayacak, açılmış dava ortadan kaldırılacak.
       
3 AY SÜRE
        Tasarıya göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurarak soruşturmaya veya davaya devam edilmesini istediklerini bildirenler hakkında işlemlere devam edilecek. Ancak, mahkumiyet halinde verilen ceza zaman aşımı süresince ertelenecek. Bu süre içinde aynı cins ya da daha ağır cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen ceza da infaz edilecek. Suç işlenmeksizin süre geçirildiğinde mahkumiyet kararı verilmemiş sayılacak.
       Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar, bu yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde erteleme hükümlerinden yararlanamayacak. Tasarıda yer alan bir geçici madde ile de ertelemeden yararlananların ikinci kez bu yasadan yararlanabilmeleri önleniyor.
       
TASARI NE GETİRİYOR?
       Yeni düzenleme ile müebbet ağır hapis cezasına çarptırılan bir kişinin çekmesi gereken 20 yıllık cezasından 10 yıl indirim yapılacak ve 10 yıl yattıktan sonra cezaevinden çıkacak. Toplam 36 yıla hükümlü bir kişi ise İnfaz Yasası’na göre çekmesi gereken ceza 18 yıldan 10 yıl indirim yapılacak ve 8 yıl yattıktan sonra tahliye edilecek.
       Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından önce toplam 36 yıla hükümlü olandan 10 yıl indirim yapıldıktan sonra kalan 26 yıldan İnfaz Yasası’na göre 13 yılını yattıktan sonra tahliye olabiliyordu. Bu durum 36 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişinin müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilene göre 3 yıl daha fazla cezaevinde yatması anlamına geliyordu.
       
       
    TOP5 Ergenekon’da 16 kişi daha gözaltında  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları