Home page
Haber Menüsü


İlköğretimde disiplin cezası taslağı
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, ilköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin “olumsuz” davranışlarına disiplin cezası verilmesine ilişkin, yönetmelik taslağı hazırladı.
Ankara
AA
28 Ocak— lköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin değiştirilmesini öngören taslağın disiplin cezalarıyla ilgili bölümü, Avrupa ülkelerindeki uygulamalar da incelenerek hazırlandı. 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasına geçilmesinden sonra yasal düzenlemelere uyum amacıyla oluşturulan ve disiplin cezalarının 4. sınıftan itibaren başlaması öngörülen taslakta, ilginç ceza yöntemleri bulunuyor.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunulan taslakta, öğrencilere olumsuz davranışlarının niteliklerine göre “uyarma”, “mahrumiyet”, “kınama” ve “okul değiştirme” yaptırımları uygulanması öngörülüyor.
       
ÖĞRENCİYLE SÖZLEŞME
        Taslakta, “uyarma” cezasının, “sözlü uyarı”, “öğrenci ile sözleşme” ve “veli ile görüşme” aşamalarından oluşması öngörüldü. Buna göre, olumsuz davranışlar gösteren öğrencilere önce sözlü uyarıda bulunulacak. Davranışlarını yineleyen öğrenciyle “sözleşme” yapılacak. Eğer öğrenci “sözleşmeye” de uymazsa bu kez, velisi görüşmeye çağrılacak. Bu cezanın uygulanmasına neden olacak davranışlar şöyle:
* Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmeme ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışa devam etme,
* Okula özürsüz devamsızlığını raporla belgelendirememe, bunu alışkanlık haline getirme,
* Okula, okul yönetimi tarafından yasaklandığı bildirilmiş malzeme getirme,
* Pansiyonlu ve yatılı okullarda öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanma, yönetimce yasaklanmış malzemeleri dolapta bulundurma.
       Taslakta, tüm uyarılara karşın bu davranışların tekrarı halinde, mahrumiyet yaptırımı uygulanması öngörüldü.
       
“MAHRUMİYET” CEZASI
        “Mahrumiyet” cezası, öğrencinin belli bir süre için spor çalışmaları, okul gezileri, gösteri gibi ders dışı eğitici ve toplu etkinliklere alınmamasını içeriyor. “Mahrumiyet” cezası uygulanacak davranışlardan bazıları da şöyle:
* Duvarları ve sıraları kirletmek,
* Görgü kurallarına uymamak,
* Okul kitaplığından, laboratuvarlarından, atölyelerinden, pansiyondan veya spor yurdundan aldığı kitap, araç ve gerekleri geç vermek veya vermemek,
* Yalan söylemek.
       
OKUL DEĞİŞTİRME
        “Okul değiştirme” yaptırımının uygulanacağı olumsuz davranışlar da şunlar:
* Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu davranışlara kışkırtmak,
* Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak,
* Okul ve çevresinde kasıtlı yangın çıkarmak,
* Okul ile ilgili mekan ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kötüye kullanmak,
* Okul içinde dernek, siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve düzenlenmiş eylemlere etkin bir şekilde katılmak,
* Herhangi bir kurum, dernek, örgüt ve parti adına para toplamak,
* Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezheplere göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü toplu eylemlere katılmak,
* Başkasının malını haberi olmadan almak,
* Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
* Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların yapılmasına engel olmak,
* Okul içinde ve dışında tek veya toplu halde okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele saldırmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
* Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek, işkence yapmak veya yaptırmak,
* Yatılı ve pansiyonlu okullarda gece izinsiz dışarıda kalmak,
* Okulla ilişiği olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
* Başkalarını yerine sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
* Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak,
* Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek,
* Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını zorlamak.
       
TÖRENE GELMEYENE KINAMA CEZASI
        Kılık-kıyafet kurallarına uymamak, okulda ya da okul dışında sigara içmek, okulda olduğu halde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak, özürsüz olarak törenlere gelmemek, törenler sırasında uygunsuz davranışlarda bulunmak ve kavga etmek de kınama cezasına yol açabilecek davranışlar arasında yer alıyor.
       Taslakta, yaptırımlar takdir edilirken, “öğrencilerin kişisel özelliklerinin, davranışın niteliğinin, ne gibi şartlar altında yapıldığının, davranış yapıldığı sıradaki öğrencinin psikolojik durumunun, yaş ve cinsiyetinin, okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki başarısının göz önüne alınması” istendi.
       
       
    TOP5 Ergenekon’da 16 kişi daha gözaltında  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları