Home page
Haber Menüsü


Köy koruculuğunun işlevi sona eriyor
 
Köy koruculuğunun oluşturuluş startejisi ile koruculuğu şu an devam ettirilme stratejisinin farklılaştığı bildirildi.  

 
Van
AA
20 Aralık—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Jandarma Asayiş Komutanlığı’nca ortaklaşa olarak 19 köyde yapılan araştırma sonucunda ortaya konulan köy koruculuğu ile ilgili tespitler, rapor haline getirildi ve ilgili makamlara sunuldu.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Cahit Bağcı ve bölüm öğrencileri ile Jandarma Asayiş Komutanlığı ekipleri tarafından, Van’ın ilçelerine bağlı “korucu köy” özelliğine sahip 19 kırsal yerleşim biriminde araştırma yapıldı. Araştırmanın sonuçları daha sonra Yrd. Doç. Dr. Bağcı ve öğrencileri tarafından rapor haline getirildi ve söz konusu rapor 24 Kasım 2001 tarihinde üniversite yönetimince onaylandı.
       
GÜÇLÜ DEVLET GELENEĞİ GELİŞMEDİ
       Yrd. Doç. Dr. Bağcı, İçişleri Bakanlığı, Van Valiliği, Jandarma Asayiş Komutanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne de sunulan raporunda, çalışma amacının, uzun yıllardır sıcak çatışma ve terör faaliyetlerinin içerisinde ve etkisi altında kalan kitlelerin sosyo-ekonomik ve politik düzeydeki durumlarının incelenmesi olduğunu kaydetti. Bağcı, Doğu Anadolu’da, coğrafi engellerle kuşatılması nedeniyle güçlü bir devlet geleneğinin gelişmediğini, tarihsel olarak bakıldığında ise merkezi iktidar tarafından bölgenin savunulmasında yerel insan gücüne başvurulduğunu ve aşiret desteğinin her dönemde gerekli görüldüğünü ifade etti.
       Raporda, Geçici Köy Koruculuğunun (GKK) 442 sayılı Köy Kanunu’nun 74. ve 75. maddelerine göre düzenlendiği, uygulamanın detayları ve güncel koşullara göre düzenlenmesinin ise İçişleri Bakanlığı tarafından GKK yönetmeliği ile ortaya konulduğu ve 1986 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Raporda, koruculuk sisteminin, terör örgütü PKK ile mücadelede yöre halkının yönetim yanlısı bölümünü kullanmak olarak tanımlandığı, güneydoğuda halkın büyük çoğunluğunun devlet yanlısı olmasından dolayı söz konusu sistemin canlandırılmasının ve geliştirilmesinin güç olmadığı vurgulandı.
       
KÖY KORUCULARININ FONKSİYONU
       Köy korucularının, bölgeleri çok iyi biliyor olmaları nedeniyle terör örgütü ile mücadelede etkinlik sağlamasında önemli bir fonksiyonu sağladığına işaret edilen çalışmada, şunlar belirtildi:
       “Koruculuk sistemi, bölge insanının örgütle bağını azaltıp, yok etmeye çalışmış, bireyin disipline edilmesini sağlamış, örgüt devlet arası çatışma ortamında kalan birey ve yapıları koruma altına alarak bunların devletle iletişimini güçlendirmiştir.
       Bunun dışında, mera ve otlakların gerek mayınlı, gerekse örgüt baskısı altında olması nedeniyle, hayvancılık yapamayacak konuma gelen hanelerin varolan yaşam alanlarının korunması ve yaşamını devam ettirme kararlığında olanların ekonomik, askeri ve lojistik amaçla desteklenmesini sağlamıştır.”
       
KORUCULAR İŞLEVLERİNİ KAYBETTİLER
       Raporda, köy korucularının aylık 80 milyon lira ücret aldıkları, kentsel yaşamda asgari ücret düzeyi olan bu paranın bir köy yaşamı alanı içinde azımsanamayacak bir gelir olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:
       “Bu parasal desteğin de bölgenin korunması ve bölgede yaşamın devam ettirilmesi kararlığının gösterilmesi açısından büyük önemi var. Günümüzdeki köy koruculuğu sistemini bu bağlamda ve çok fonksiyonlu bir strateji olarak değerlendirmek gerekmektedir. Koruculuğun oluşturuluş startejisi ile şu an devam ettirilme stratejisi farklılaşmaktadır.”
       
İŞ TERCİHİ BİLMECESİ
       Raporda, 2001 yılı itibariyle köy korucularının işlevsizleşmesi nedeniyle mevcut statülerinin sağlanıp sağlanamayacağının bilinmediği vurgulanarak, şöyle denildi: “Köy korucularının, düşük de olsa her ay aldıkları maaşı terkettikten sonra üretime dönük ya da ücretli işçilik gibi işlere yönelmeleri şüphelidir. GKK içerisinde yaklaşık yüzde 20’lik bir kesimin yaşlarının ortalaması 50’nin üzerinde olması ise bu insanların, içinde bulundukları sosyal, coğrafi ve ekonomik ortamdan ayrılmalarını engelleyen bir durum oluşmaktadır.”
       
KORUCULAR AŞİRETE BAĞLI
       Çalışmada, köy korucularının devletten çok aşirete ve aşiret reislerine bağlı olduğunun bilinen bir olgu olduğu, korucularda, maaş alan devlet memuru anlayışının yaygınlaştığı, bu durumun onların üretken olma vasıflarını azalttığı belirtildi.
       Köy korucularının bazılarının terör örgütüyle işbirlikleri, güvenlik kuvvetleriyle olan diyalogları kötüye kullandıklarının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
       “Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi illegal faaliyetler içerisinde aktif ya da pasif rolleri nedeniyle, köy koruculuğunun kaldırılması ya da düzenlenmesi konusu sürekli gündemde olacaktır. Bu nedenle koruculuk sisteminin aksayan yönlerinin düzeltilmesi için bu konuda geliştirilen önerilerin güvenlik güçleri ve siyasi iktidarlarca ciddiyetle ele alınması gerekmektedir.”
       
İŞ ÖNERİLERİ
        Yrd. Doç. Bağcı, koruculuk sisteminin bugünkü durumunun problematik çözümü ve geleceği konusunda temelde üç öneri geliştirilebileceğine işaret ettiği raporda, söz konusu önerileri şöyle sıraladı:
       “Birincisi, halihazırda bitki örtüsü bakımından çıplak vaziyetteki dağ ve tepelerin ağaçlandırılmasında ve uzun dönemde bir kısmının bu doğal ve sürdürülebilir kaynağın korunmasında kullanılabilirler.
       İkinci olarak, başka bölgelerdeki kamu kuruluşlarının niteliksiz işgücü ihtiyacını çözmek üzere sevk edilebilirler.
       Üçüncü olarak da, başka yerleşimlerde istihdam olanakları sunulması, yerleşik düzenlerini bozacağından kendi istekleriyle silahlarını teslim edip ayrılmalarına neden olacaktır. Bu da (gönüllü azaltma stratejisi) ne işlerlik ve uygulanabilirlik kazandıracaktır.”
       
 
       
    TOP5 Ergenekon’da 16 kişi daha gözaltında  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları