Home page
Haber Menüsü


50 yaş üstü işçiye zorunlu emeklilik
Başbakan Bülent Ecevit, emeklilik hakkını elde etmiş ve 50 yaşın üzerinde bulunan kamu işçilerinin her türlü yasal haklarının ödenerek iş akitlerinin fesh edileceğini bildirdi.
Ankara
NTV-MSNBC VE AJANSLAR
3 Aralık — Hükümet, 16 Kasım’da açıkladığı tasarruf önlemlerini bir uygulama genelgesi ile detaylandırdı. Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla yayınlanan 8 maddelik genelgenin en önemli düzenlemesi, emeklilik ile ilgili.

   
 
       
    MSNBC News Meral'den tasarruf genelgesine eleştiri
MSNBC News DİSK: Emeklilik yaşını 60 çıkarttılar, şimdi 50'ye çekiyorlar
MSNBC News Kamuda indirimli tarifeye son
MSNBC News Reel sektöre 'taze kan' önlemleri
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Buna göre emeklilik hakkını elde etmiş ve 50 yaşın üzerinde bulunan işçilerin durumu sendika temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyon tarafından değerlendirildikten sonra, her türlü yasal hakları ödenerek iş akitleri feshedilecek.
       Başbakan Ecevit imzasıyla yayınlanan genelgede yer alan düzenlemeler şöyle:
       
RES’EN EMEKLİLİK
       Emeklilik hakkını elde etmiş ve 50 yaşın üzerinde bulunan kamu işçileri sendikaların da davet edildiği bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Kamu kuruluşlarının yöneticileri tarafından uygun görülenler ise her türlü yasal hakları ödenerek iş akitleri fesh edilecek.
       
İKRAMİYELERDEN BİRİ ERTELENİYOR
       İstihdam giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla 6772 sayılı kanun kapsamında ödenen ikramiyelerden biri ödenmeyerek 2003 yılına ertelenecek. Faaliyet göstermeyen birimlerde üretime ilişkin yapılan her türlü prim ve benzeri ödemelere son verilecek.
       Res’en emeklilik ve ikramiyeye ilişkin düzenlemeler genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar il özel idareleri belediyeler bunların kurdukları birlik ve işletmeler dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da uygulanacak.
       
KİT’LERİN HARCAMALARINA SIKI TAKİP
       KİT’lerin genel yatırım ve finansman programı kararnameleri dışında kalan tüm harcama kalemlerinde azami tasarruf sağlanacak. Reklam, tanıtım ve ilan giderleri ciddi oranda düşürülecek. Gerekli olan rapor, kitap, dergi gibi yayınlar ise basılı olarak değil internet ortamında sunulacak. Yurtdışında geçici görevlendirmeler, üniversitelerde YÖK Başkanlığı’ndan bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda ise ilgili bakandan izin alınacak.
       
İŞÇİLİK MALİYETLERİ AZALTILACAK
       KİT’lerin yıllık üretim programlarının fazla mesai gerektirmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilecek. Vardiya usulü ya da daha az maliyet yükü getirecek yöntemlerle çalışılacak.
       Mesleki kuruluş ve derneklere üyelik giderleri gelecek yıl, en fazla 2001 yılı gerçekleşmesinin yüzde 75’i, reklam, tanım ve ilan giderleri 2001 yılı gerçekleşmesinin yüzde 40’ı kadar olacak.
       
ECEVİT’TEN İKİNCİ GENELGE
       Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla kamu kuruluşları tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasında, sosyal ve ticari amaçlı olmayan ücretsiz ve/veya tarife altı uygulamalara son verilmesine ilişkin bir genelge yayımlandı.
       Başbakan Ecevit, kamudaki tasarruf önlemlerine ilişkin bugün ikinci bir genelge yayımladı.
        Genelgede, uygulanmakta olan ekonomik programın temel hedeflerinden olan makro ekonomik istikrarın tesis edilmesi ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi amacıyla kamu tarafından topluma sağlanan mal ve hizmetlerin adil ve ayrıcalıksız bir şekilde sunulması ve faydalandırılması gerektiği vurgulandı.
       Genelgede, söz konusu hedefler doğrultusunda, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki KİT ve bağlı ortaklıkları, 4046 Sayılı Kanun kapsamındaki kamu kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olup kendi özel kanunları bulunan kuruluşlar tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasında sosyal ve ticari amaçlı olmayan ücretsiz ve/veya tarife altı uygulamalarına son verileceğine işaret edildi. Genelgede, şunlar kaydedildi:
        “Bu itibarla, adı geçen kuruluşları kapsamak üzere çeşitli zamanlarda verilen ve yayımlanan Başbakanlık talimatları, ilgili bakanlık talimatları ve genelgeleriyle yapılan tüm ücretsiz ve/veya tarife altı uygulamaları kaldırılmıştır. Kuruluş yönetim kurulları tarafından ihdas edilmiş olan kararlar, tarifeler, onaylar ve/veya kuruluşların ücretsiz ve tarife altı yönetmelikleri gereği uygulanan, ticari gerekler dışındaki tüm ücretsiz ve/veya tarife altı uygulamaları derhal sona erdirilecektir.
        Kuruluş ana statüleri, kanunlar, bakanlar kurulu kararları, tüzükler ve/veya Yüksek Planlama Kurulu kararları uyarınca yapılan ücretsiz ve/veya indirimli tarife uygulamalarına son verilmesi için gerekli çalışmalar Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinatörlüğünde yürütülecektir.” Genelgede, kaldırılacak ücretsiz ve/veya tarife altı uygulamaların tespitinde kişiye özel (Herhangi bir kurumda, kuruluşta veya o kurum ve kuruluşun ilgili bakanlığında çalışıyor olmaktan, herhangi bir sıfat ve unvan taşıyor olmaktan kaynaklanan) eşitliğe aykırı uygulamalara son verilmesi, sosyal amaçlı uygulamalara (özürlüler, gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, yaşlılar ve öğrencilere yapılan indirimler gibi) uygulamanın etkinliği de dikkate alınarak devam edilmesi, ticari gerekler çerçevesinde rasyonel işletmecilik kuralları gereği (talebin az olduğu dönemlerde indirim yapmak, talebin yoğun dönemden yoğun olmayan döneme kaydırılması, stokların azaltılması amacıyla indirim yapmak, miktar indirimleri gibi) yapılan uygulamaların devam etmesi kriterlerinin esas alınacağı kaydedildi.
       Genelgenin son bölümünde ise söz konusu uygulamalara son verilmesine ilişkin mevzuat çalışmaları ve diğer düzenlemelerin en geç 31 Aralık 2001 tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi.
       
       
    TOP5 Ergenekon’da 16 kişi daha gözaltında  
     
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları