Home page
Haber Menüsü


Çete suçu DGM kapsamı dışında
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 313 ve 314. maddelerindeki “Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” ve bunlara yardım suçlarının DGM’lerin görev alanından çıkarılmasına ilişkin yasa tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.
Ankara
AA
8 Kasım— Getirilen düzenleme kapsamında, TCK’nın 313. ve 314. maddelerinde tanımlanan “cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” ve bu teşekküllere mensup kişilere “yardım etmek” suçları, DGM’lerin görev alanından çıkarılacak. Bu tür suçlara ağır ceza mahkemeleri bakacak.

   
 
NTVMSNBC Reklam  
 

  Tasarıyla ayrıca, DGM kapsamına giren suçlarda da, CMUK’un 104. maddesindeki tutuklamaya ilişkin şartların aranmasına ilişkin düzenleme getiriliyor.
       
ÇIKAR AMAÇLI SUÇLAR
       Tasarıyla, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin tanımda yer alan “zor veya tehdit” kullanılması ibaresi daha net hale getiriliyor. Bu ibare “tehdit, baskı, cebir veya şiddet” şeklinde değiştiriliyor.
       Aynı tanımda yer alan, “veya kişileri kendilerine tabi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak” ibaresi de yasa metninden çıkartılıyor.
       Tasarı ayrıca, bu yasadaki “şüpheler ve şüphe” tanımlarının “belirtiler” şeklinde düzenlenmesini öngörüyor.
       Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’nun 11’inci maddesini de değiştiren tasarı, bu suçlara birden fazla DGM bulunan yargı çevrelerinde sadece 1 No’lu DGM’lerin değil diğer DGM’lerin de bakmasına olanak sağlıyor.
       
SORUŞTURMA VE DOSYALARIN DURUM
       Tasarı yasalaştığında, TCK’nın 313 ve 314. maddeleri kapsamına giren fiillerle ilgili olarak DGM Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma dosyaları, bulundukları aşamada soruşturmaya devam edilmek ve gereği yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecek.
       DGM’lerde görülmekte olan dava dosyaları, bulundukları aşamada yargılamaya devam etmek ve sonuçlandırılmak üzere görevli ve yetkili yargı mercilerine devredilecek.
       Temyiz incelemesi için Yargıtay’da bulunan dava dosyaları ise karara bağlandıktan sonra yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte davaya bakmaya yetkili DGM’nin bulunduğu yerin yargı çevresindeki görevli ve yetkili yargı mercilerine verilecek.
       
DÜZENLEMENİN AMACI
        Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, yapılan değişikliklerle “çıkar amaçlı suç örgütü” tanımına açıklık getirildiğini belirterek, bu suçlara ilişkin yasanın çıkmasından sonra 1 No’lu DGM’lerin iş yükünün arttığını söyledi. DGM’lerin görev alanına giren suçlarda tutuklama işlemlerinde CMUK değişikliği öncesi uygulamanın sürdüğünü anlatan Türk, “Yeni düzenlemeyle bu mahkemelerde de CMUK’un 104. maddesinin tutuklamaya ilişkin hükümlerinin uygulanması sağlanmaktadır” dedi.
       Türk, TCK’nın 313. ve 314. maddelerindeki suçların DGM kapsamından çıkarılmasından sonra bu konudaki soruşturma ve dava dosyalarının akıbetine ilişkin düzenleme de yapıldığını belirterek, “Tasarının hazırlanmasında herhangi bir artniyet aranmamalı. Benzeri bir düzenleme, Sıkıyönetim Mahkemeleri’nden DGM’lere geçişte de yapılmıştı” şeklinde konuştu.
       
GÖRÜŞMELER
        Görüşmeler sırasında konuşan AKP Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak, gözaltı ve tutuklamaya ilişkin sürelerin DGM kapsamında da uygulanmasını istedi. Toprak, “kanuncuk” diye nitelendirdiği tasarının “Hortumcuların cezaevindeki uzantılarını kurtarmaya yönelik olduğu” yönünde duyumlar aldığını dile getirdi.
       SP Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı ise TCK’nın 312. maddesi 2. fıkrasındaki düzenlemenin de DGM kapsamından çıkarılmasını istedi. Kukaracı’nın bu yönde verdiği değişiklik önergesi reddedildi.
       DSP İstanbul Milletvekili Erol Al, Yargıtay ve DGM çevrelerinin, devam eden dava ve soruşturmaların “DGM’den alınarak ilgili yargı birimine devrine karşı çıktıklarını” söyledi. Al, mevcut soruşturma ve davaların ilgili yargı mercilerinde tamamlanmasını istedi, aksi durumun “bazı endişelere neden olabileceğini” kaydetti.
       
 
  NTVMSNBC KULLANICILARININ TOP 10'u  
 

Bu haberi diğer okuyucularımıza tavsiye eder misiniz?
hayır   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -  6  -  7  kesinlikle

 
   
 
 
NTVMSNBC   NTVMSNBC 'ye iyi erisim için
Microsoft Internet Explorer
Windows Media Player   kullanın
 
   
  Ana Sayfa | Güncel | Dünya | Ekonomi | Sağlık | Yaşam | Teknoloji | Kültür & Sanat | Spor | Hava Durumu | Haber Özetleri | Arama | NTVMSNBC Hakkında | Yardım | Spor Yardım | Tüm Haberler |
Araçlar | NTVMSNBC Reklam Seçenekleri | Hukuki Şartlar & Gizlilik Hakları